Vĩnh Long: Nâng cao hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế

21/11/2023 - 09:55

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ngành phải thực hiện nhiều nội dung trọng tâm.

A A

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh năm 2023.

Theo đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Nội ô TP Vĩnh Long. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Cụ thể, Sở Công Thương phải tăng cường phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng đa dạng về hình thức, chuyên sâu về những nội dung mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là cơ hội và thách thức từ các FTA, cách thức tận dụng các cam kết FTA trong hoạt động kinh doanh.

Sở Công Thương cần phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường công tác thông tin, cảnh báo, phổ biến các biện pháp kỹ thuật của các nước cho các doanh nghiệp trong nước và các cơ quan quản lý liên quan để chủ động đối phó với các rào cản kỹ thuật.

Nghiên cứu tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình mục tiêu, khuyến công, xúc tiến thương mại của tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động tìm hiểu các FTA để xây dựng phương án kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, xây dựng và phát triển thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào các ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tận dụng tối đa các cơ hội của các hiệp định thương mại tự do.

Phát triển các sản phẩm, ngành hàng thế mạnh của tỉnh gắn kết với chiến lược phát triển thương hiệu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu có chiều sâu, hiệu quả và bền vững, phát huy tối đa lợi thế của tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao năng lực xuất khẩu tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 – 2025, chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 của tỉnh và đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, phát triển hạ tầng số phục vụ thông suốt cho các cơ quan quản lý nhà nước, thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn để phục vụ tốt hơn cho các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn, đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long xây dựng các chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế trên hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, hệ thống đài truyền thanh của các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư theo quy định đảm bảo phù hợp với thực tế, nhằm thu hút mọi nguồn lực đầu tư có hiệu quả.

Phối hợp các đơn vị liên quan huy động, thu hút đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trong đó tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện mời gọi đầu tư vào tỉnh theo các chính sách hỗ trợ, danh mục dự án mời gọi đầu tư của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, khai thác tối đa lợi thế, xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh, phát triển cụm liên kết trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông sản, thủy sản; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và chuyển đổi số kinh tế nông nghiệp; cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp xanh, an toàn, hữu cơ, đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn nước nhập khẩu, tiêu chuẩn quốc tế và trong nước.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, tận dụng công nghệ 4.0 để thực hiện số hóa nền nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất và tăng khả năng cạnh tranh hàng nông sản của tỉnh. Phát triển công nghiệp chế biến hàng nông sản, nâng cao giá trị, chất lượng, khả năng cạnh tranh cho nông sản, góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất, hướng tới xuất khẩu, phát triển bền vững. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, bền vững.

Triển khai hướng dẫn các quy định về chỉ dẫn địa lý, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, áp dụng các giải pháp về mã số, mã vạch, truy xuất 4 nguồn gốc hàng hóa nông sản. Phối hợp thông tin các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các điều kiện về hàng hóa nông sản khi xuất khẩu sang thị trường các nước đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về tăng cường hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ công tác hội nhập kinh tế quốc tế, kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh phát triển dịch vụ, phối hợp triển khai các nghị quyết, đề án, kế hoạch chương trình phát triển du lịch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành. Thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phát triển du lịch theo đề án, kế hoạch đề ra, xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc thù của tỉnh, tập trung đẩy mạnh việc mời gọi các nhà đầu tư dự án khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện các giải pháp đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm góp phần đáp ứng được yêu cầu cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có dự án đầu tư tại Vĩnh Long và các doanh nghiệp tỉnh.

Theo QUANG TRƯỜNG (Người lao động)