Bến Tre: Kết quả thực hiện đăng kiểm, đánh dấu tàu cá đạt 70,83%

03/08/2022 - 14:28

Tính đến đầu tháng 8-2022, công tác quản lý tàu cá tại tỉnh thực hiện bày bản, có nề nếp hơn. Kết quả thực hiện đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy phép khai thác thủy sản đạt tỷ lệ từ 60% trở lên.

A A

Hoạt động cập cảng của tàu cá tại Cảng cá Ba Tri.

Cụ thể, Chi cục Thủy sản đã thực hiện đăng kiểm, đánh dấu 1.838/2.595 chiếc tàu đạt 70,83%. Cấp giấy an toàn thực phẩm 1.699/2.061 chiếc đạt 82,4%. Cấp giấy phép khai thác 2.294/3.781 chiếc đạt trên 60%.

Trong đó, nhóm tàu có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động xa bờ, chủ tàu thực hiện khá tốt công tác đăng kiểm (đạt 81,22%); cấp chứng nhận an toàn thực phẩm (82,43%); cấp giấy phép khai thác thủy sản (96,17%). Nhóm tàu nhỏ ven bờ có chiều dài dưới từ 12-15m, tỷ lệ chủ tàu thực hiện các loại thủ tục theo quy định khá thấp. Tỷ lệ đăng kiểm đạt 30,71%, cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt 51,12%.

Qua rà soát đăng ký tàu cá có chiều dài dưới 15m, Chi cục Thủy sản đang xử lý hồ sơ xóa đăng ký 215 tàu do chìm, cháy, phá xác… Dự kiến trong tháng 9-2022, Chi cục Thủy sản hoàn thành xóa đăng ký trên các cơ sở dữ liệu. Đồng thời kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ để xóa đăng ký theo quy định đối với 546 tàu đã được bán theo khai báo của chủ tàu nhưng không có giấy tờ mua bán.

Theo Báo Đồng Khởi