Bến Tre: Khởi động Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý

17/03/2023 - 14:46

Ngày 17-3-2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ (PN) tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01). Đồng thời phát động Cuộc thi PN khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ PN khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939).

A A

Hội nghị do Bí thư Trung ương Đảng - Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì và chỉ đạo. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, đại diện thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban đảng tỉnh, các sở ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố cùng tham dự.

Đề án “Hỗ trợ HTX do PN tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 1-3-2023. Đây là đề án đầu tiên về phát triển kinh tế tập thể dành riêng cho PN.

Đề án xác định mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do PN tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, PN, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, thay mặt Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga kêu gọi toàn thể hội viên, PN tiếp tục mạnh dạn, tự tin tham gia, hưởng ứng cuộc thi để hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh với tinh thần khởi nghiệp quốc gia, vừa làm giàu cho gia đình, cho bản thân, cho cộng đồng, vừa đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh: “Bến Tre có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế nông nghiêp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch trên cơ sở khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của địa phương, đi đôi với tăng cường khả năng hợp tác liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh Bến Tre đề nghị đăng ký làm điểm thực hiện Đề án 01 “Hỗ trợ HTX do PN  tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” và tham gia tích cực chương trình PN khởi nghiệp theo tinh thần Đồng khởi khởi nghiệp mà tỉnh đang triển khai”.

Thời gian qua, Bến Tre rất quan tâm phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tỉnh cũng chỉ đạo các giải pháp thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi đưa doanh nghiệp về với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, gắn kết doanh nghiệp với HTX, tổ hợp tác và người dân. Nhất là đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế tập thể, HTX, trong đó vận động, phát huy vai trò của PN trong việc tham gia, góp phần phát triển kinh tế tập thể, HTX theo định hướng chiến lược phát triển.

Trên cơ sở chủ trương của trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo Hội LHPN tỉnh phối hợp các sở ban ngành, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, phát triển HTX do PN làm chủ, vận động hướng dẫn các tổ hợp tác do PN quản lý, điều hành hoạt động có hiệu quả phát triển thành HTX.

Chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái lưu ý cần quán triệt nhận thức để thực hiện nhiệm vụ luôn có cách làm mới và bước phát triển mới bám sát các quan điểm, mục tiêu, định hướng trong chiến lược phát triển kinh tế tập thể đến năm 2030, lấy PN, người dân tham gia HTX làm trung tâm, chú trọng phát huy sức mạnh nội lực của cộng đồng, sớm đưa Đề án 01 triển khai đi vào cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN Việt Nam đã phát động Cuộc thi PN khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “PN khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Thông qua cuộc thi sẽ lựa chọn, hỗ trợ các dự án tiềm năng, khả thi để hiện thực hóa góp phần thúc đẩy, thành lập mới, phát triển, duy trì hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự thi, phát hiện những nhân tố tiêu biểu, tích cực để bồi dưỡng thành các gương điển hình về khởi nghiệp thành công để tôn vinh và lan tỏa trong cộng đồng, bổ sung số lượng vào đội ngũ doanh nhân nữ của địa phương, của đất nước, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.

Theo Báo Đồng Khởi