Bến Tre: Quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

26/05/2023 - 16:03

Qua nửa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó có sự đóng góp của các ngành, đoàn thể. Dưới đây là chia sẻ của lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh.

A A

Sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ được trưng bày tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (diễn ra vào tháng 10-2022). Ảnh: T. Thảo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới, chú trọng phương thức và nội dung, tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân tham gia thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Công tác giám sát, phản biện xã hội được nâng lên về chất lượng, luôn được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ngành chức năng trong quá trình thực hiện. Các dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án có liên quan lớn đến đời sống nhân dân đều gửi yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản biện xã hội. Công tác huy động các nguồn lực thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh của MTTQ và các tổ chức thành viên được tổ chức thực hiện tốt, tạo niềm tin, động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị và người dân tích cực nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực xây dựng NTM, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp

Nửa nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật đảng được nâng cao. Kịp thời phát hiện, KT khi có dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là các vụ việc được quần chúng nhân dân quan tâm, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Cấp ủy, ủy ban KT các cấp đã thi hành kỷ luật 371 đảng viên, giảm 6,3% so với cùng kỳ (371/396 đảng viên), chiếm 50,8% so với nhiệm kỳ trước (371/730 đảng viên), đạt 56,2% so với chỉ tiêu nghị quyết (371/660 đảng viên) và 3 tổ chức đảng. Nội dung vi phạm chủ yếu: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực…

Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nửa nhiệm kỳ còn lại là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ KT gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ - nghề KT Đảng, tận tụy, trách nhiệm công việc. Chủ động dự báo, kịp thời có giải pháp phòng ngừa vi phạm hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, đổi mới công tác KT, GS, kỷ luật đảng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tư tưởng chính trị, tổ chức cán bộ, xây dựng đạo đức và KT, GS của Đảng, làm cho đảng viên không muốn vi phạm, không thể vi phạm, không dám vi phạm. Nâng cao chất lượng GS thường xuyên, GS  chuyên đề, KT chấp hành, KT khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động xử lý kịp thời khi có vi phạm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa

Trên cơ sở cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo thực hiện trong hệ thống hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Với sự quyết tâm, đồng thuận, sáng tạo của Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp, sự ủng hộ, tham gia tích cực, hiệu quả của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nửa nhiệm kỳ qua, hội đã có những hoạt động nổi bật như: Phát động các cấp hội, hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với các phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Bến Tre tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện” hướng đến “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều phong trào, đợt thi đua góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương với tổng kinh phí trên 90 tỷ đồng.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu giới thiệu cán bộ nữ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đạt tỷ lệ 48,2%/tổng số đảng viên được kết nạp. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội” gắn với thực hiện khâu đột phá “Xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” giai đoạn 2021 - 2026.

Thông qua hoạt động, hội đã xây dựng, duy trì, nhân rộng nhiều mô hình mới, hiệu quả tại cộng đồng như “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”; “Ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền”; “Mỗi chi hội có 1 địa chỉ vì phụ nữ nghèo”; “Hỗ trợ phụ nữ phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch Covid-19”; “Tập hợp phụ nữ đi làm ăn xa”; “Tổ chức hoạt động hội trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp”; “Phụ nữ thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt hướng đến tài chính toàn diện”.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, hội tiếp tục phát động thực hiện phong trào thi đua, tập trung hướng về cơ sở, xây dựng mô hình, điển hình trên các lĩnh vực. Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Rà soát, xây dựng mô hình tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên theo từng nhóm đối tượng. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh

Các cấp bộ Đoàn đã đồng lòng, khắc phục khó khăn để đạt được nhiều kết quả công tác quan trọng, tiêu biểu là xung kích, chủ động tham gia Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 với các hoạt động nổi bật như: xây dựng chợ không dùng tiền mặt, thực hiện đề án số hóa lịch sử Đoàn, tuyên truyền hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tham gia Tổ chuyển đổi số cộng đồng... Tình nguyện tham gia xây dựng “Bến Tre xanh”. Hỗ trợ vay vốn 17,362 tỷ đồng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ 113 ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên. Tham gia xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện thông qua hình mẫu “Thanh niên Đồng Khởi tiêu biểu và Thiếu nhi Bến Tre”. Bồi dưỡng đoàn viên, giới thiệu 5.879 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, 2.153 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp trong chương trình hành động đã đề ra, phát huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trọng tâm vẫn là chuyển đổi số, khởi nghiệp, xây dựng Bến Tre xanh, trong đó triển khai hiệu quả kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2030 và kế hoạch hỗ trợ việc làm cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2027, định hướng đến năm 2030 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, thường xuyên rà soát hiệu quả chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn để điều chỉnh phù hợp thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy Đảng.

Theo HOÀNG LAM (Báo Đồng Khởi)