Bến Tre: Tổng kết hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp

26/07/2023 - 13:58

Ngày 26-7-2023, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số (CĐS) 1.000 doanh nghiệp (DN).

A A

Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Niệm báo cáo tổng kết hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Sở Công Thương đã có báo cáo tổng kết hoạt động hỗ trợ CĐS 1.000 DN, đánh giá những kết quả nổi bật và hạn chế, đề ra những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Đại diện các DN cũng đóng góp tham luận, ý kiến, rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp, góp phần thúc đẩy CĐS của ngành Công Thương trong thời gian tới hiệu quả hơn.

Kế hoạch hỗ trợ CĐS 1.000 DN trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022 với chủ đề “CĐS - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn” được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 9-8-2021. Mục đích của hoạt động này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của DN về thực hiện CĐS, thay đổi cách quản lý vận hành và hoạt động để đạt được những lợi ích lớn. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng cạnh tranh của DN thông qua việc hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, sau hai năm thực hiện, hoạt động hỗ trợ CĐS 1.000 DN đã đạt được những kết quả nhất định. Nhìn chung, các DN dần nhận thức rõ được tính tất yếu của xu hướng CĐS và tăng đầu tư vào ứng dụng công nghệ số nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đại diện các doanh nghiệp, các đơn vị công nghệ tham dự hội nghị tổng kết hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp.

Đến nay, toàn tỉnh hơn 1.000 DN nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, hơn 90% DN đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ DN có website sử dụng tên miền “.vn” đạt trên 30%. DN, tổ chức chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử tính đến ngày 30-6-2023 là 4.498 đơn vị (trong đó DN là 3.989). Mô hình Chợ 4.0 đã được triển khai tại 6 chợ, có hơn 800 tiểu thương và các điểm xung quanh chợ tham gia, tổng lượt giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt là hơn 7.000 giao dịch.

Việc triển khai hoạt động này được Sở Công Thương vận động chủ yếu từ nguồn kinh phí xã hội hóa và lồng ghép vào nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, các cấp. Các giải pháp hỗ trợ CĐS DN được thực hiện đa dạng, bằng nhiều hình thức và nội dung trên địa bàn tỉnh. Có thể nói, mục tiêu hỗ trợ CĐS 1.000 DN trong năm 2021-2022 cơ bản đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo THANH ĐỒNG (Báo Đồng Khởi)