Cà Mau: Khi nghị quyết đi vào cuộc sống

09/07/2024 - 16:03

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, một trong những kết quả nổi bật mà huyện U Minh đạt được những năm qua là công tác giảm nghèo. Ðặc biệt, với 2 nghị quyết Chuyên đề số 04 và 07 của Huyện uỷ đi vào cuộc sống, đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.

A A

Ngày 18/4/2011, Ban Thường vụ Huyện uỷ U Minh ban hành Nghị quyết số 04 về việc phân công tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phụ trách, giúp đỡ ấp nghèo, hộ nghèo. Nghị quyết được triển khai thực hiện đến nay. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã cụ thể hoá thành những cách làm trong việc nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo.

Tại xã Khánh Thuận, ông Ðỗ Minh Ðẳng, Phó bí thư thường trực Ðảng uỷ xã, cho biết: "Ðảng uỷ xã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với các chi bộ giúp đỡ hộ nghèo, bằng cách tiếp cận để nắm được tình hình, xem hộ nghèo thiếu gì, cụ thể như thiếu kiến thức, hay vốn sản xuất... Từ đó, đảng viên chỉ dẫn tận tình cách thức làm ăn để hộ dân thực hiện".

Kể từ khi triển khai công tác giảm nghèo đa chiều, các chi bộ linh hoạt thay đổi cách tiếp cận để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, nhất là về cây, con giống, phương thức làm ăn, để hộ nghèo vươn lên.

Nhiều hộ dân trên địa bàn Ấp 7, xã Khánh Tiến, tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau cho thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thị Bé Ba, Ấp 12, xã Khánh Thuận, cho biết: "Trước đây, kinh tế gia đình tôi khó khăn lắm. Nhờ được xã hỗ trợ 4 con heo giống chăn nuôi, bán được 21 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, tôi mua thêm heo giống về nuôi, từ đó có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững”.

Khó khăn lớn nhất của hộ nghèo là thiếu vốn và tư liệu sản xuất, do đó, trong quá trình thực hiện, các đảng bộ, chi bộ linh hoạt hỗ trợ các hộ nghèo bằng cách tranh thủ các nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp những hộ nghèo có vốn làm ăn để vươn lên.

Chị Trần Bích Chăm, Ấp 7, xã Khánh Tiến, cho biết: "Khi được hội phụ nữ giới thiệu, làm cầu nối tiếp cận vốn vay ưu đãi, tôi sử dụng để đầu tư nhà lưới trồng rau. Sau khi thấy rau bán được, tôi thuê thêm đất để mở rộng trồng, hiện tại hằng tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng".

Ngoài ra, năm 2012, Huyện uỷ U Minh ban hành Nghị quyết số 07 về phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tận dụng đất sân, vườn, bờ liếp, bờ vuông tôm, bờ xáng trong lâm phần để trồng rau màu, cây ăn trái và các loại cây có giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Qua tuyên truyền vận động, người dân hưởng ứng tích cực, cải tạo đất hoang hoá, diện tích đất trống xung quanh nhà để trồng trọt, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế.

"Mấy năm trước đây, bờ xáng này cỏ sậy rậm rạp, gia đình dọn dẹp trống trải để trồng rẫy, bán có đồng ra đồng vào, cũng ổn định cuộc sống", bà Huỳnh Thị Nhung, Ấp 18, xã Nguyễn Phích, chia sẻ.

Với sự quyết liệt, sâu sát của các cấp uỷ đảng, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay, huyện U Minh còn 1.238 hộ nghèo, chiếm 4,68%; cận nghèo còn 426 hộ, chiếm 1,61%. Từ năm 2011 đến nay, bình quân mỗi năm huyện giảm 2% hộ nghèo. Từ đó cho thấy, những nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ U Minh đã có sức lan toả, đi vào cuộc sống./.

Theo TRẦN CHƯƠNG (Báo Cà Mau)