Cần Thơ: Xây dựng nông thôn phát triển hài hòa và bền vững

09/05/2024 - 15:46

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở TP Cần Thơ diễn ra mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn đổi mới từng ngày, đời sống người dân cải thiện đáng kể. Thành phố triển khai đồng bộ giải pháp để tiếp tục xây dựng NTM đảm bảo thực chất và bền vững, đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương.

A A

Diện mạo vùng nông thôn của TP Cần Thơ ngày càng đổi mới, khang trang.

Nông thôn đổi mới

Ðến nay, TP Cần Thơ có 36 xã NTM, 31/36 xã NTM nâng cao và 7/36 xã NTM kiểu mẫu. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố thời gian qua đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét, thực chất cả về lượng và chất trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực nông thôn.

Chú Nguyễn Văn Tâm ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ: “Giờ đây Vĩnh Bình đã đạt chuẩn NTM nâng cao, chứng kiến sự đổi thay của quê hương trong chặng đường vừa qua, bản thân tôi cùng với người dân trong xã rất phấn khởi và tự hào. Nào là làm đường giao thông; đưa các giống cây, con mới, hỗ trợ cho bà con sản xuất; nhà văn hóa, trạm y tế, trường học được nâng cấp, xây mới khang trang, trang bị tiện nghi... Nhờ đó, đời sống của người dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống cũng nâng cao hơn!”...

Thời gian qua, thành phố quan tâm tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số, khai thác và tận dụng tốt lợi thế nền nông nghiệp đa dạng. Kết quả, thu nhập người dân nông thôn được nâng cao rõ rệt. Cụ thể, đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ở các xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt trên 68 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân đầu người ở các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt trên 74,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giảm dưới 2,5%...

Cơ sở hạ tầng nông thôn có những chuyển biến rõ nét. Tất cả các xã đều có đường giao thông được trải nhựa hoặc bê tông hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Mạng lưới điện quốc gia đã bao phủ 100% số xã, ấp; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên 91%... Mạng lưới thông tin liên lạc, bưu chính, viễn thông đã mở rộng đến các xã; công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt khác, người dân quan tâm công tác bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững, ổn định…

Dồn sức hoàn thành mục tiêu

Năm 2024, TP Cần Thơ đề ra mục tiêu xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Cụ thể, huyện Vĩnh Thạnh đăng ký 2 xã Thạnh Quới và Thạnh Mỹ; huyện Thới Lai đăng ký 2 xã Trường Xuân, Thới Thạnh và phấn đấu xã Ðông Bình đạt NTM nâng cao năm 2024. Bên cạnh đó, xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: xã Tân Thới huyện Phong Ðiền; xã Trung Hưng huyện Cờ Ðỏ; xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh; và phấn đấu xây dựng thêm 1 xã NTM kiểu mẫu Nhơn Ái của huyện Phong Ðiền. Hiện nay, các địa phương nỗ lực, dồn sức hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024.

Thạnh Mỹ là một trong hai xã của huyện Vĩnh Thạnh đăng ký sẽ đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024. Thời gian này, bên cạnh việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, Thạnh Mỹ đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương để thực hiện hoàn thành các tiêu chí. Ông Lưu Thanh Chất, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, cho biết: Qua rà soát, hiện xã đã đạt 15/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ðể hoàn thành xã NTM nâng cao, xã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời, đẩy mạnh phát triển các hình thức, tổ chức sản xuất, đặc biệt thực hiện liên kết, xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Xã tuyên truyền, nêu gương bằng nhiều hình thức sinh động, gần gũi, dễ tiếp cận về những lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, vận động người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Mặt khác, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp…

Nhằm thực hiện thắng lợi xây dựng các xã NTM nâng cao năm 2024 theo kế hoạch, bà Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Lai, cho biết: Huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong xây dựng NTM. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tích cực huy động các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhất là nguồn lực xã hội hóa. Khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn ở cơ sở…

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động, quán triệt sâu sắc nội dung chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Cùng đó, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất; triển khai có hiệu quả các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Mặt khác, tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo vệ môi trường nông thôn trong sạch. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Theo T. TRINH (Báo Cần Thơ)