Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành tiến độ kiểm đếm sớm hơn 3 tháng

15/06/2022 - 10:40

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, đến nay Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã bàn giao cọc mốc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2 đợt đối với dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 (đoạn Cần Thơ - Cà Mau) với tổng chiều dài khoảng 47,8/63,6km, bằng 75,16% chiều dài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

A A

Công tác kiểm đếm đợt 1 và đợt 2 tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, sớm hơn 3 tháng so với Kế hoạch của UBND tỉnh.

Diện tích khoảng 259,57/445,43ha, bằng 58,27% diện tích đất dự kiến thu hồi. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã kiểm đếm xong 1.237/1.237 hộ bị ảnh hưởng với tổng chiều dài khoảng 47,8km/47,8km, hoàn thành công tác kiểm đếm sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch của UBND tỉnh.

Ngày 20-5-2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh mời các đơn vị liên quan khảo sát các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bị ảnh hưởng. Chủ yếu là ở các nút giao IC3, IC4, IC5, IC6. Hiện nay do chưa bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng tại các vị trí nêu trên nên chưa xác định được phạm vi ảnh hưởng, đồng thời do chưa thiết kế xong dự án nên các đơn vị chưa xác định được phương án thiết kế di dời.

Ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, cho biết:  Đối với đoạn đã bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng đợt 1, đợt 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đã kiểm đếm về pháp lý và kỹ thuật. Đồng thời, làm việc với UBND các xã, thị trấn để xác nhận các thông tin pháp lý theo quy định và tiến hành công tác áp giá, lập phương án dự kiến bồi thường. Phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận bám sát tiến độ xin chủ trương Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thu hồi đất trồng lúa, tiến độ phê duyệt dự án đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, tiến độ bố trí vốn của dự án để chủ động trong việc lập phương án và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo KỲ ANH (báo Hậu Giang)