Công an tỉnh Tiền Giang: Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện cao điểm cài đặt VNeID

06/11/2023 - 14:51

Các Tổ thu nhận hồ sơ và hướng dẫn công dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện cao điểm “60 ngày, đêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tăng cường độ làm việc xuyên suốt, không kể ngày, đêm, ngày lễ, ngày nghỉ và đã đạt được những kết quả tích cực.

A A

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị, Công an các địa phương của tỉnh và Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong thực hiện cao điểm “60 ngày, đêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID”.

Thượng tá  Lê Văn Trí, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, kết thúc thực hiện cao điểm “60 ngày, đêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID” có 11/11 đơn vị cấp huyện vượt chỉ tiêu giao.

Đặc biệt, có 5 đơn vị cấp xã (Thạnh Hòa, Thạnh Tân, Tân Lập 2, Tân Hòa Đông huyện Tân Phước; Tân Thạnh huyện Tân Phú Đông) hoàn thành đầu tiên, sớm 47 ngày; 3 đơn vị cấp huyện (TX. Cai Lậy, huyện Chợ Gạo, TP. Mỹ Tho) hoàn thành đầu tiên, sớm 24 ngày so với kế hoạch đề ra.

Hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Có thể nói, để đạt tiến độ và đẩy nhanh tiến độ, Công an tỉnh chủ động phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an hỗ trợ cài đặt phần mềm cấp định danh điện tử bằng thiết bị MOC đối với 241 máy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi mở cao điểm (Công an tỉnh 5 máy, Công an cấp huyện 66 máy; Công an cấp xã 170 máy), mua trang bị 13 bộ thiết bị MOC và đề xuất Bộ Công an hỗ trợ 14 bộ thiết bị MOC. Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp VNPT Tiền Giang tổ chức cấp sim miễn phí cho công dân chưa có sim điện thoại.

Ngoài ra, tại các huyện, thị, thành, UBND các huyện đã đầu tư mua thêm 35 bộ thiết bị MOC. Riêng cấp xã, UBND các xã cũng chủ động mua thêm 19 bộ thiết bị MOC để tăng năng suất thu nhận và chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng phối hợp lực lượng Công an triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm.

Cùng với đó, lực lượng Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh trực tiếp đến các khu, cụm công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền thực hiện cao điểm.

Qua thực hiện “60 ngày, đêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID”, toàn tỉnh thu nhận được 1.399.514 hồ sơ (mức 1 là 240.448 hồ sơ và mức 2 là 1.159.066 hồ sơ). Trong đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an phê duyệt thành công 1.168.482 tài khoản, đạt 129,37% chỉ tiêu giao, vượt chỉ tiêu giao 265.279 tài khoản; đã kích hoạt 1.029.496 tài khoản, đạt 113,98% chỉ tiêu giao, vượt chỉ tiêu giao 126.293 tài khoản.

Ngoài ra, một trong những cách làm hiệu quả trong thực hiện cao điểm “60 ngày, đêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID” là đẩy mạnh công tác tuyên truyền lợi ích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID.

Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo cho biết, sau khi đẩy mạnh thực hiện cao điểm, địa phương đã kích hoạt 118.949/97.329 tài khoản, đạt 122,21%. Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an huyện, Công an xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện, xã và chia sẻ các bài viết, các tin có liên quan đến công tác tổ chức thu nhận, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID qua các trang Facebook, Zalo của đơn vị, cá nhân, nhằm thúc đẩy công dân đi đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tham mưu tổ chức tổng kết cao điểm “60 ngày, đêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID” để đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, tổ chức triển khai ứng dụng tài khoản định danh điện tử VNeID gắn thực hiện các “mô hình điểm” để đẩy mạnh việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về triển khai thực hiện “mô hình điểm” các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát các trường hợp công dân đủ điều kiện thu nhận tài khoản định danh điện tử VNeID để tổ chức thu nhận, hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID. Ngoài ra, lực lượng Công an duy trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, để nhân dân sử dụng rộng rãi ứng dụng VNeID trong đời sống xã hội.

Theo TUẤN LÂM (Báo Ấp Bắc)