Diện tích trồng cam sành phát triển mạnh ở Vĩnh Long

20/06/2022 - 08:59

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2019-2021, diện tích cam sành trong tỉnh tăng từ 1.600-2.200ha/năm. Năm 2021, diện tích cam sành của tỉnh là 14.838ha, sản lượng thu hoạch đạt 630.215 tấn; đến cuối tháng 3-2022, con số này là 15.458ha/63.121ha cây ăn trái toàn tỉnh, đứng đầu nhóm cây ăn trái của tỉnh.

A A

Vườn cam sành vụ mùa nghịch ở xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long).

Trong đó, cam sành trồng trên đất ruộng chiếm trên 80% diện tích cam hiện có, tập trung nhiều nhất ở huyện Trà Ôn (hơn 7.200ha), Tam Bình (hơn 4.000ha) và Vũng Liêm (hơn 2.500ha). Năng suất cam sành đạt cao nhất là năm thứ ba, bình quân từ 20-22tấn/ha/vụ cam mùa nghịch và từ 22-25 tấn/ha/vụ cam mùa thuận. Tổng doanh thu từ 1-1,2 tỉ đồng/ha/năm đối với cam vụ thuận (lợi nhuận 40-60% doanh thu); ở vụ nghịch, lợi nhuận từ 0,8-1 tỉ đồng/ha/năm (lợi nhuận 50% doanh thu).

Thuận Thới là xã có phong trào trồng cam sành nổi lên sớm nhất ở huyện Trà Ôn. Nhiều nhà vườn đã giàu lên nhanh chóng sau vài vụ thu hoạch. Ông Bùi Hoàng Vũ ở ấp Cống Ðá, xã Thuận Thới, cho biết, trong khoảng 5 năm đầu, vụ cam mùa nghịch vào tháng 6 hằng năm cho năng suất bình quân 5 tấn/công, đã mang về cho ông lợi nhuận từ 250-270 triệu đồng từ 2 công cam sành với giá bán rất cao 20.000-30.000 đồng/kg.

Theo HẠNH LÊ (Báo Vĩnh Long)