Đồng Tháp: Cơ hội học nghề, tìm việc làm cho người lao động

30/10/2023 - 15:23

Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Tháp Mười, UBND các xã, thị trấn, Trường Trung cấp Tháp Mười thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động, tạo điều kiện để người lao động, học sinh THCS, THPT tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm trong, ngoài huyện và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

A A

Người dân xã Thanh Mỹ (huyện Tháp Mười) tham gia lớp nghề tạo sản phẩm từ lục bình, bẹ chuối

Phòng LĐ-TB&XH tiến hành thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, tổng hợp thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn toàn huyện nắm bắt đầy đủ các thông tin về người lao động đang thường trú tại địa phương; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cập nhật thông tin của người lao động vào phần mềm của hệ thống cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội. Phòng LĐ-TB&XH triển khai, thực hiện các giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến các xã, thị trấn, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp bảo đảm sát với nhu cầu thị trường lao động. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động lao động tham gia học nghề.

Kết quả đã tổ chức khai giảng được 19/16 lớp, với 378 học viên, đạt 118,75% kế hoạch, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện lên 69,08%/69%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 56,07%/56%. Người học nghề sau khi học xong có thể tự tạo việc làm hoặc tìm kiếm việc làm tại công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; tham gia thị trường lao động ngoài tỉnh và đăng ký chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phòng LĐ-TB&XH tham mưu UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn, Trường Trung cấp Tháp Mười và Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp tổ chức phiên Giao dịch việc làm tại huyện, có trên 350 học sinh, người lao động đến tham dự và có trên 8 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tư vấn, giới thiệu việc làm. Ngoài ra, tổ chức đưa 94 lao động đi dự phỏng vấn tại các phiên Giao dịch việc làm ở TP Cao Lãnh. Huyện đoàn Tháp Mười cùng các cơ sở đoàn thường xuyên tuyên truyền các thông tin về học nghề, việc làm đến với đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương. Định kỳ vào ngày 12 mỗi tháng, tổ chức đưa đoàn viên, thanh niên có nhu cầu học nghề, tìm việc làm.

Hiện nay, tại các xã, thị trấn của huyện Tháp Mười đều có các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh thường xuyên tuyển dụng lao động phổ thông, lao động qua đào tạo vào làm việc tại địa phương. Một số người dân tại địa phương sau học nghề còn chủ động tìm việc làm tại tỉnh Long An, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh... Với những giải pháp tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền, kết nối tạo việc làm cho người lao động, hiện nay, toàn huyện có hơn 5.777 người lao động được giới thiệu việc làm, có 798 lao động có việc làm mới, đạt 105% kế hoạch, trong đó, có 143/150 lao động đã xuất cảnh làm việc tại nước ngoài, đạt 95,33% kế hoạch, các lao động chủ yếu làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Để tiếp tục vận động, hỗ trợ người lao động, học sinh tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm trong, ngoài tỉnh, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, Phòng LĐ-TB&XH huyện Tháp Mười phối hợp cùng Trường Trung cấp Tháp Mười và các ngành liên quan chú trọng công tác tuyên truyền, hướng nghiệp đến học sinh, người lao động tại các xã, thị trấn trong huyện. Phối hợp cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn vận động người lao động nông thôn tham gia học nghề, tự tạo việc làm. Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách hỗ trợ xét cho vay, hỗ trợ chi phí cho học sinh, người lao động tham gia học nghề theo quy định. Định kỳ mỗi tháng đưa học sinh, người lao động có nguyện vọng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tham dự phiên Giao dịch việc làm để gặp gỡ các đơn vị tuyển dụng trong, ngoài tỉnh, nghiệp đoàn đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường THCS, THPT tiếp tục tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT; tổ chức cho các em tham quan, trải nghiệm nơi học nghề tại địa phương hoặc tại TP Cao Lãnh giúp các em sớm có định hướng nghề nghiệp.

Theo P.L (Báo Đồng Tháp)