Đồng Tháp: Huyện Lai Vung nâng chất lượng sản phẩm OCOP

12/08/2022 - 15:41

Trong năm nay, huyện Lai Vung tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP đã đạt chứng nhận năm 2019, 2020, 2021 của huyện theo hướng: nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng, cải tiến bao bì, nhãn hiệu; thực hiện truy xuất nguồn gốc, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu hàng hóa... Bên cạnh đó, thực hiện quản lý, bán hàng trên các trang thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử; kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị...

A A

Các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Lai Vung tập trung hỗ trợ cho các đơn vị, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP

Huyện phấn đấu có 5 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao năm 2019 được công nhận lại năm 2022; có thêm 6 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao cấp tỉnh; phối hợp bồi dưỡng kiến thức cho 100% cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP huyện, xã, thị trấn và các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia.

UBND huyện Lai Vung chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát các sản phẩm tiềm năng, phối hợp các ngành chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP và hoàn thiện sản phẩm tại địa phương; tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp huyện (đợt 2). Đồng thời rà soát, lập hồ sơ sản phẩm OCOP đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra...

Theo Báo Đồng Tháp