Đồng Tháp: Sớm hoàn chỉnh việc xây dựng các bộ tiêu chí về huyện, xã nông thôn mới

25/07/2022 - 14:26

Sáng 25/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về xây dựng các bộ tiêu chí về nông thôn mới.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo các ngành liên quan sớm thống nhất các nội dung để ban hành các bộ tiêu chí về nông thôn mới

Đại diện nhiều ngành, địa phương tiếp tục đóng góp ý kiến về xây dựng Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới; quy định thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

Nhiều ý kiến từ địa phương, ngành đã thống nhất cao với dự thảo các bộ tiêu chí về nông thôn mới, đồng thời yêu cầu thống nhất một số vấn đề, chỉ tiêu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho biết, do tính chất quan trọng của các bộ tiêu chí về nông thôn mới thực hiện trong giai đoạn mới, thời gian qua, các ngành, địa phương đã đóng góp rất nhiều ý kiến cho dự thảo các bộ tiêu chí. Trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp, đề nghị các ngành liên quan chủ động giải quyết những vấn đề còn có ý kiến, gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh, sớm trình UBND tỉnh quyết định ban hành, đảm bảo sát thực tiễn.

Theo Báo Đồng Tháp