Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang: Đảm bảo bàn giao mặt bằng còn lại trong quý II

02/02/2023 - 14:59

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang đã bàn giao mặt bằng cho dự án 33,68/37,65km, đạt 89% và 2,3km tuyến nối.

A A

Trong đó, thành phố Cần Thơ bàn giao 2,3/2,3km tuyến nối, Hậu Giang bàn giao 33,68km (đạt khoảng 90%). Về thực hiện tái định cư, thành phố Cần Thơ bố trí tái định cư cho 170 hộ dân vào khu tái định cư có sẵn trên địa bàn quận Cái Răng (không xây dựng mới), tỉnh Hậu Giang, xây dựng mới 2 khu tái định cư tại thị trấn Ngã Sáu và xã Bình Thành với trên 410 hộ.

Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang đảm bảo bàn giao mặt bằng còn lại trong quý II.

Theo chủ đầu tư, vốn giải phóng mặt bằng giao năm 2023 cho Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang trên 986 tỉ đồng, đến tháng 1-2023 đã giải ngân đạt tỷ lệ khoảng 40%. Thời gian tới, đơn vị sẽ hoàn thành giải ngân chi trả toàn bộ vốn giải phóng mặt bằng cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2023, đảm bảo bàn giao mặt bằng còn lại trong quý II/2023 để thi công dự án. Hoàn thành xây dựng 2 khu tái định cư cho dự án Cần Thơ - Hậu Giang trong tháng 7-2023.

Theo A.L (báo Hậu Giang)