Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh và Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè năm 2024

27/05/2024 - 09:44

Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh và Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè năm 2024 dự kiến diễn ra trong 07 ngày, từ 25 - 31/8/2024 (22 - 28/7 âm lịch) trên địa bàn huyện Cầu Kè.

A A

Theo ĐỨC HUY (Báo Trà Vinh)