Giá chuối tăng trở lại

08/07/2021 - 09:05

Anh Sáu Dũng (Lê Văn Dũng), ở ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, làm nghề thu mua chuối cho biết, nếu như tháng trước giá chuối mua vào ở mức thấp thì gần đây bắt đầu tăng trở lại.

A A

Anh Dũng mua chuối của nông dân.

Anh Sáu Dũng (Lê Văn Dũng), ở ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, làm nghề thu mua chuối cho biết, nếu như tháng trước giá chuối mua vào ở mức thấp thì gần đây bắt đầu tăng trở lại. Đối với chuối xiêm trắng tháng trước giá mua xô tại vườn chỉ có 45.000 đồng/chục thì nay đã tăng lên 50.000 đồng/chục (10 nải); chuối mua lựa có giá 60.000-65.000 đồng/chục, tăng từ 5.000-10.000 đồng/chục. Giống chuối cau hương trái nhỏ có giá từ 75.000-80.000 đồng/chục, chỉ riêng giống chuối già cui đang ở mức 4.000-5.000 đồng/kg.

Theo QUANG HẢI (Báo Hậu Giang)