GRDP của Hậu Giang sẽ đứng thứ 1 Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022?

07/12/2022 - 08:58

GRDP của Hậu Giang ước cả năm 2022 đạt 113,94%; trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 103,82%, khu vực công nghiệp và xây dựng 136,55%, khu vực dịch vụ 108,84%.

A A

Đại diện Tổng cục Thống kê cho hay tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) sơ bộ 6 tháng đầu năm, ước tính 6 tháng cuối năm và cả năm 2022, tỉnh Hậu Giang đứng thứ 1 vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 4 cả nước.

Cụ thể GRDP của Hậu Giang ước cả năm 2022 đạt 113,94%; trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 103,82%, khu vực công nghiệp và xây dựng 136,55%, khu vực dịch vụ 108,84%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 1-7,33%.

Khu vực công nghiệp đạt giá trị cao nhất từ trước đến nay, 143,86%, do sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước đạt tốc độ phát triển 1086,2%...

Theo THANH TRÀ (Vietnamplus)