Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang

18/07/2022 - 09:33

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận sự kiện chế biến, công diễn 218 món ăn từ cá thác lác và khóm tổ chức ở Hậu Giang.

A A

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022, Hội thi ẩm thực "Hương sắc Hậu Giang" lần thứ II đã diễn ra.

Tại đây, 218 món ăn chế biến từ 2 loại đặc sản của Hậu Giang là cá thác lác và khóm Cầu Đúc đã được giới thiệu. Những món ăn hấp dẫn này đã được các nghệ nhân trình bày rất ấn tượng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận dành cho sự kiện chế biến, công diễn các món ăn từ cá thác lác và khóm nhiều nhất Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh hấp dẫn, đặc sắc từ 218 món ăn được chế biến từ cá thác lác và khóm Cầu Đúc:

Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 1.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 2.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 3.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 4.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 5.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 6.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 7.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 8.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 9.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 10.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 11.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 12.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 13.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 14.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 15.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 16.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 17.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 18.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 19.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 20.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 21.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 22.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 23.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 24.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 25.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 26.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 27.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 28.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 29.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 30.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 31.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 32.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 33.
Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang - Ảnh 34.

Theo TÂM QUÂN - Ảnh: DUY TÂN (Người lao động)