Hậu Giang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

10/11/2022 - 09:23

Năm 2022, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh Hậu Giang, các chủ đầu tư, đặc biệt là phát huy vai trò của các tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nhằm giúp đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 10, tiến độ giải ngân chung của tỉnh vẫn còn chậm so với kế hoạch, chưa đạt như mong đợi.

A A

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Quốc lộ 61B.

Tiến độ giải ngân chưa đạt như mong đợi

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành quyết định thành lập 10 tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm Tổ trưởng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án do các đơn vị làm chủ đầu tư.

Thi công công trình đường Lê Hồng Phong, thành phố Vị Thanh.

Các tổ công tác đã phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, bất cập trong thực hiện và đôn đốc tiến trình giải ngân vốn đầu tư công. Nhờ vậy, những vướng mắc về quy trình, thủ tục thực hiện; vướng mắc về mặt bằng trên từng công trình được khẩn trương tháo gỡ, tạo điều kiện cho nhiều công trình, dự án hoàn thành kịp thời, đáp ứng tiến độ và chất lượng.

Năm 2022, thị xã Long Mỹ được phân bổ kế hoạch đầu tư công thực hiện 41 công trình, dự án. Trong đó, kế hoạch vốn giao đầu năm hơn 60,2 tỷ đồng, thực hiện 22 dự án; kế hoạch vốn giao bổ sung hơn 53,3 tỷ đồng triển khai 9 dự án. Tính đến cuối tháng 10, giải ngân đạt gần 95%; giải ngân theo kế hoạch vốn giao bổ sung cũng đạt hơn 60%.

Theo ông Nguyễn Tam Khão, Giám đốc Ban Quản lý dự án thị xã Long Mỹ, để đạt kết quả trên phải kể đến vai trò của Tổ công tác trong việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu giải ngân vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoặc các dự án có khối lượng hoàn thành. Từ đó, góp phần rất lớn trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án và tiến độ giải ngân.

Tuy nhiên, công tác giải ngân các nguồn vốn, các đề án chung của tỉnh vẫn còn khá chậm so với kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Hậu Giang là 3.600 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/10/2022, tổng khối lượng thực hiện là 2.510 tỷ đồng, đạt 69,73% kế hoạch, cao hơn 7,92% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân là 2.472 tỷ đồng, đạt 68,68% kế hoạch, cao hơn 7,76% so với cùng kỳ.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang, trong tổng số 26 đơn vị được giao kế hoạch vốn, có 13 đơn vị giải ngân đạt hơn 80%, 5 đơn vị giải ngân hơn 60%, 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 60%; đặc biệt có 1 đơn vị chưa giải ngân. Đối với kế hoạch vốn do các địa phương quản lý, tổng kế hoạch vốn phân bổ hơn 1.155 tỷ đồng, chiếm 35,58%. Khối lượng thực hiện đạt 68,45% kế hoạch vốn, giải ngân đạt tỷ lệ 68,12%. Trong tổng số 8 đơn vị cấp huyện được giao kế hoạch, có 3 đơn vị giải ngân đạt hơn 80%, 3 đơn vị giải ngân hơn 60%, 2 đơn vị giải ngân dưới 60%.

Ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang, cho rằng, nguyên nhân tiến độ giải ngân chưa đạt như mong đợi là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù, khó khăn trong di dời các công trình tiện ích, tranh chấp về đất đai, thủ tục thu hồi đất mất rất nhiều thời gian…

Đây là khó khăn lớn đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công. Đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu năm phải mất nhiều thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán công trình mới đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu thi công. Thời gian này thường mất từ 6 tháng, do đó tiến độ giải ngân vốn của những dự án khởi công mới chỉ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm.

Mặt khác, nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2022 là 54,334 tỷ đồng và nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia 84,125 tỷ đồng, mới được bổ sung cuối tháng 7/2022, bố trí cho các dự án khởi công mới, các đơn vị đang triển khai thực hiện nên chưa giải ngân nhiều.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Đồng Văn Thanh, cho biết: Để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong hai tháng còn lại của năm 2022, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95%-100% kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh cũng đã có Công văn 1496, chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong thực hiện các chương trình, dự án, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền để giải quyết, không để ảnh hưởng tiến độ thực hiện các chương trình, dự án.

Theo đó, đối với các dự án hoàn thành năm 2022, tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo thẩm quyền. Riêng các dự án chuyển tiếp, chủ đầu tư phải tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2022 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân cho nhà thầu.

Tập trung triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đúng quy định nhằm bảo đảm thời gian giải ngân kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện đối với các dự án khởi công mới. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Chủ đầu tư phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất các cấp và các đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng để bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công theo quy định. Chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Rà soát kỹ ngay từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán… đối với từng dự án. Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc phát sinh, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

Cơ quan được giao nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phải phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi có đất thu hồi, bằng nhiều hình thức đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư cũng như mục đích, ý nghĩa của dự án tới các đối tượng có đất bị thu hồi, trước hết là cán bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để kịp thời tạo quỹ đất sạch thực hiện triển khai dự án.

Hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với kho bạc Nhà nước, không dồn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Các chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn năm 2022 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tỷ lệ giải ngân cao và có nhu cầu bổ sung vốn trước ngày 15/11/2022.

Theo PHÙNG DŨNG (Nhân Dân)

 

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới