Hậu Giang: Nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ chính trị

31/05/2023 - 10:32

Vượt qua những khó khăn, thách thức trong 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã ra sức phấn đấu thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng đề ra trong nhiệm kỳ.

A A

Thành phố Vị Thanh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đảng bộ thành phố Vị Thanh đề ra 16 chỉ tiêu, đến nay hầu hết các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt so với tiến độ đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều nét đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến rất tích cực, góp phần củng cố, xây dựng nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh. Tình hình kinh tế phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng

Xác định hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này.

Ông Lê Hoàng Khiêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cho biết: “Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, không có vùng cấm và được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng. Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng gắn với cá nhân người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên ở những lĩnh vực để phát sinh tiêu cực, sai phạm, vấn đề được dư luận quan tâm”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã thực hiện hoàn thành 72 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy quyết định 27 cuộc, đạt 100,4% so với chương trình toàn khóa.

Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, với phương châm “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Tuyên giáo hướng mạnh về cơ sở”, “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, nửa nhiệm kỳ qua, công tác tuyên giáo thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện rõ nét tính chiến đấu, thuyết phục của công tác này trên mặt trận chính trị, tư tưởng.

Theo ông Lê Hồng Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và ra Nhân dân. Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng ngày càng được đổi mới về phương thức, phù hợp và hiệu quả. Lực lượng báo cáo viên từ thành phố đến cơ sở được kiện toàn hàng năm, đến nay thành phố có 169 báo cáo viên. Đã tổ chức 30 cuộc, thông tin kịp thời nhiều nội dung quan trọng về tình hình thời sự quốc tế, khu vực, tình hình trong nước và địa phương. Công tác tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời và đúng quy định.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, luôn được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, từ đó, nhiều phong trào trong đoàn viên, hội viên từng bước hoạt động hiệu quả, nhất là trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phường văn minh đô thị, văn minh đô thị nâng cao, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần phát huy xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kinh tế phát triển đúng hướng

Ở lĩnh vực kinh tế, phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Theo UBND thành phố, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố đã chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành 3/14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó có 2 chỉ tiêu vượt (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm).

Cả 3 khu vực kinh tế nhìn chung có sự tăng trưởng đạt theo kế hoạch đề ra. Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 9,71%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 32,78%, ngành thương mại - dịch vụ chiếm 57,52% trong cơ cấu kinh tế chung của thành phố, góp phần nâng tổng giá trị sản xuất (theo giá 2010) đạt 6.715 tỉ đồng, đạt 68,99%.

Thành phố triển khai thực hiện 23 mô hình sản xuất lúa ứng dụng cơ giới hóa và thực hiện quy trình sản xuất lúa chất lượng áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất tại các xã, phường với tổng kinh phí hơn 11,26 tỉ đồng. Có 32 sản phẩm được công nhận OCOP 3-4 sao, góp phần nâng giá trị sản xuất khu vực I được 712 tỉ đồng, đạt trên 102% nghị quyết.

Thương mại - dịch vụ địa phương có bước phát triển về quy mô, chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 14.056 tỉ đồng, đạt 91,5%, tăng 20,10% so với đầu nhiệm kỳ, góp phần nâng giá trị sản xuất đến năm 2022 là 3.720 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân 11,92%/năm. Tổng thu ngân sách đến nay 2.395 tỉ đồng, đạt 68,23% nghị quyết, trong đó thu nội địa 435 tỉ đồng, đạt 51,48% nghị quyết.

Thực hiện kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố gắn với Chương trình “Phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch thành phố, giai đoạn 2021-2025”, đến nay thành phố đã thu hút 172.705 lượt khách đến tham quan, doanh thu trên 63,7 tỉ đồng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, còn nhiều công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng ngày càng tốt hơn và đi vào nền nếp. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi thay, khang trang hơn.

Theo ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn gặp những khó khăn, tồn tại cần tập trung khắc phục trong những năm cuối nhiệm kỳ. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên cho phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch và công nghiệp, nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển thành phố theo hướng đô thị văn minh thân thiện”.

Trong đó, cần tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố trên cả 4 mặt. Phát huy vai trò của người đứng đầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tư tưởng trong Nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở.

Duy trì tốc độ phát triển kinh tế; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước nâng chất và hoàn thiện hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng hiện đại. Đồng thời tập trung chỉ đạo hiện thực hóa 4 trụ cột phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố…

Qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Vị Thanh thực hiện vượt 4/16 chỉ tiêu nghị quyết (tổ chức đảng, đảng viên; tỷ lệ hộ có người tham gia vào tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; tỷ lệ hộ nghèo); có 2 chỉ tiêu đạt 100% (quốc phòng; an ninh); 9 chỉ tiêu đạt từ 55% đến xấp xỉ hoàn thành (tổng giá trị sản xuất; cơ cấu giá trị sản xuất phân theo ngành kinh tế; thu ngân sách; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch; nông thôn mới, văn minh đô thị; lao động, việc làm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; y tế, giáo dục); 1 chỉ tiêu đạt dưới 50% (tổng vốn đầu tư toàn xã hội).

Theo QUỲNH LAM (Báo Hậu Giang)