Kiên Giang: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất

10/06/2024 - 14:53

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã hiệp thương chọn cử 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024.

A A

113605kgo_20240610_DTTS2

Đoàn đại biểu huyện Hòn Đất dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024.

Ngày 10-6, tại huyện Hòn Đất đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV, năm 2024. Dự đại hội có 90 đại biểu đại diện hơn 21.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Trên địa bàn huyện Hòn Đất có 5 dân tộc thiểu số sinh sống: Đồng bào Khmer chiếm 13,16%, Hoa chiếm 0,53%; Mường, Tày, Chăm chiếm khoảng 0,07%.

5 năm qua (2019-2024), tổng giá trị sản xuất ở khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và toàn huyện nói chung tăng bình quân hàng năm 6,8%.

Từ năm 2019-2023, huyện có 1.005 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm, có trên 97% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

113619kgo_20240610_DTTS1

Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang Danh Tha (giữa) trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Huyện hiện có 2.895 học sinh dân tộc thiểu số ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, chiếm 12,43% số học sinh trong toàn huyện. Có 16 trường học ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia.

Huyện có trên 69.780 lượt người dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; trên 90% tuyến đường liên xã, liên ấp vùng dân tộc thiểu số được bê tông hóa, trên 99% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia. Huyện chỉ còn 210 hộ dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, giảm 240 hộ.

Huyện hiện có 238 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 5,24 % so với số đảng viên trong toàn huyện.

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tặng giấy khen 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất tặng giấy khen 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV, năm 2024.

Theo TÚ ANH (Báo Kiên Giang)