Kịp thời đáp ứng nguồn tín dụng ưu đãi phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

02/03/2023 - 09:00

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tích cực phối hợp cùng các bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau hơn 1 năm triển khai, việc giải ngân các chương trình tín dụng, hỗ trợ lãi suất đã đạt được kết quả tích cực, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19.

A A

Nỗ lực

Lao động làm việc tại Công ty CP May Tây Đô.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai vốn tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022-2023 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đánh giá: "Các chính sách tín dụng ưu đãi thuộc chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã mang lại những kết quả khả quan, thực hiện đúng theo chủ trương của Đảng, Chính phủ đề ra. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho đời sống người dân, người lao động, các nhóm yếu thế, người nghèo, người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội".

Theo NHCSXH, năm 2022 và 2023, chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 38.400 tỉ đồng, riêng năm 2022 là 19.000 tỉ đồng. Đến nay, NHCSXH đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP với tổng số vốn 16.024 tỉ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm 10.000 tỉ đồng, với hơn 211.000 khách hàng được cho vay; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 827 tỉ đồng, để mua gần 86.000 máy tính; cho vay nhà ở xã hội 4.032 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 10.800 căn nhà; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 194 tỉ đồng… Như vậy, đến hết ngày 31-12-2022, NHCSXH đã giải ngân số vốn vay cho tất cả các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 93.000 tỉ đồng, cho trên 2,2 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tổng số tiền hỗ trợ là 878 tỉ đồng.

Về phía các địa phương, việc tổ chức thực hiện, giải ngân các chương trình tín dụng, hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP cũng được gấp rút triển khai và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết: "Năm qua, NHCSXH tỉnh Trà Vinh cùng với các sở, ban ngành tỉnh tham mưu kịp thời UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và đã thực hiện 169/297,5 tỉ đồng theo kế hoạch. Về cho vay hỗ trợ lãi suất, đến 31-12-2022, tỉnh đã giải ngân cho 39.761 hộ vay, với doanh số cho vay đạt trên 1.098 tỉ đồng; số tiền hỗ trợ lãi suất trên 10,5 tỉ đồng".

Tiếp tục phát huy hiệu quả

Bên cạnh kết quả đạt được, việc giải ngân các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP vẫn gặp nhiều khó khăn như chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn dành cho các chương trình tín dụng theo nghị quyết chưa phù hợp với nhu cầu vay vốn thực tế được tổng hợp từ các địa phương. Cụ thể, nhu cầu vay vốn giai đoạn 2022-2023 đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 43.140 tỉ đồng, nhưng kế hoạch giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP là 10.000 tỉ đồng, trong khi 4 chương trình tín dụng còn lại nhu cầu vay vốn thấp hơn so với kế hoạch giao. Bên cạnh đó, dư nợ các chương trình tín dụng của năm 2022 mới hoàn thành 84,3% kế hoạch; tại một số địa phương tiến độ rà soát, lập, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách còn chậm… 

Từ thực tế trên, nhiều ý kiến cho rằng, NHCSXH cần tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn, nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân để đáp ứng nhu cầu vốn. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban T.Ư MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với việc triển khai các chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; làm tốt công tác quản lý, theo dõi dư nợ cho vay, thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng…

Ông Lê Văn Hẳn cho biết: Năm 2023, tỉnh Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh, huyện rà soát các đối tượng thụ hưởng để giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP; nhất là giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội và cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Tỉnh cũng kiến nghị NHCSXH xem xét, bổ sung nguồn vốn chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo kế hoạch hằng năm của tỉnh. Đồng thời, xem xét bổ sung đối tượng cho vay nhà ở xã hội đối với người lao động tự do có hộ khẩu thường trú tại khu vực nông thôn đang làm việc tự do tại khu vực đô thị được vay vốn tín dụng ưu đãi để mua nhà ở xã hội.

Nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP  năm 2023 của các địa phương, dự kiến tăng 22.770 tỉ đồng so với năm 2022. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH, khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao đối với các đối tượng chính sách, NHCSXH các địa phương cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2022, tập trung triển khai giải ngân thành công số vốn còn lại của các chương trình, phổ biến tuyên truyền đến người dân; rà soát, xác định lại nhu cầu tiếp cận tín dụng chính sách, quan tâm tìm người để cho vay, không phải chờ người đến để vay. Đồng thời, đề nghị các địa phương quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung các nguồn vốn vay trên địa bàn theo các chương trình tín dụng chính sách của năm 2023. Sau hội nghị cần rà soát, xác định tổng nhu cầu vốn tín dụng chính sách của các chương trình để điều chỉnh, bố trí phù hợp kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình tín dụng chính sách của năm 2023.

Theo Báo Cần Thơ