Long An vận động công nhân, người lao động ở lại làm việc

07/10/2021 - 09:09

Ngày 06-10, UBND tỉnh Long An có công văn số 9765/UBND-VHXH về việc vận động công nhân, người lao động ở lại làm việc trên địa bàn tỉnh.

A A

Long An vận động công nhân, người lao động ở lại làm việc. Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9568/UBND-VHXH ngày 30/9/2021 về việc triển khai thực hiện Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 9582/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 về việc thành lập Tổ vận động công nhân, người lao động ở lại làm việc trên địa bàn tỉnh Long An; Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2021 về phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An nhằm hỗ trợ doanh nghiệp từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kép (vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế để ổn định đời sống nhân dân); đồng thời góp phần đảm bảo quản lý tốt người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc trên địa bàn tỉnh không tự ý di chuyển về quê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, từ ngày 30/9/2021 đến nay, đã có hơn 3.000 người dân đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Long An đã trở về các tỉnh, thành phố thuộc miền Tây và chưa có xu hướng giảm trong thời gian tới.

Trước tình hình trên, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 và Công điện số 122 ngày 01/10/2021 của Văn phòng Chính phủ, góp phần ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021, Công điện số 122 ngày 01/10/2021 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9568/UBND-VHXH ngày 30/9/2021 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan, trong đó tiếp tục tập trung:

Củng cố tăng cường hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng; phát huy vai trò của trưởng các ấp, khu phố; động viên người dân tự kiểm soát, khai báo y tế và khai báo tạm vắng, tạm trú với chính quyền địa phương khi về từ vùng dịch để có biện pháp kiểm soát dịch tại nhà hiệu quả.

Phát huy vai trò của Tổ vận động công nhân, người lao động ở lại làm việc trên địa bàn tỉnh Long An và chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động người lao động ở lại làm việc để được tiêm đầy đủ vắc-xin, đảm bảo việc làm và phòng, chống dịch hiệu quả.

Kịp thời hỗ trợ người lao động gặp khó khăn thông qua các túi an sinh, các gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ,... tuyệt đối không để người lao động nào gặp khó khăn, cần hỗ trợ nhưng không được hỗ trợ kịp thời.

Trường hợp người lao động vẫn có nguyện vọng trở về quê thì UBND cấp xã (nơi người lao động tạm trú) lập danh sách cụ thể gửi UBND cấp huyện tổng hợp, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp, tổ chức đưa người lao động trở về quê theo nguyện vọng, tuyệt đối không để người lao động tự ý về quê bằng phương tiện cá nhân.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động người lao động ở lại làm việc trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nắm chắc tình hình di biến động dân cư để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức quản lý hiệu quả. Phối hợp, hỗ trợ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan đưa người lao động trở về quê (nếu có) bảo đảm an toàn, chu đáo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh, phòng, chống dịch trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động người dân, người lao động ở lại địa bàn để làm việc, được tiêm vắc-xin, sớm ổn định cuộc sống.

Trường hợp sau khi vận động nhưng người dân vẫn kiên quyết trở về quê thì thực hiện thống kê, lập danh sách cụ thể báo cáo hàng ngày cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố tổ chức đưa người dân trở về quê theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê danh sách người lao động trên địa bàn trở về quê và người lao động từ các tỉnh, thành phố trở về trên địa bàn báo cáo hàng ngày cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); dự báo xu hướng, số lượng trong tháng 10 và các tháng tiếp theo để chủ động phương án quản lý phù hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để tất cả người dân, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh tuân thủ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021, Công điện số 122 ngày 01/10/2021 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống tích cực phối hợp với chính quyền cùng cấp trong việc hỗ trợ người lao động an tâm ở lại làm việc trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan.

Theo Báo Long An