Nâng cao hiệu quả công tác quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

03/03/2024 - 09:41

UBND tỉnh An Giang vừa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Phối hợp triển khai áp dụng phương pháp thống kê tài khoản vệ tinh du lịch trên địa bàn; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc khi triển khai áp dụng.

A A

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch; kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao vào Du lịch triển khai nền tảng số về “Quản trị và kinh doanh du lịch” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao vào Du lịch); thực hiện công tác báo cáo thống kê trực tuyến định kỳ và đột xuất trên phần mềm báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao vào Du lịch (địa chỉ http://thongke.tourism.vn).

UBND huyện, thành phố chỉ đạo triển khai hiệu quả việc áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động phát triển kinh tế, nhất là các hoạt động liên quan đến du lịch…; sử dụng các biện pháp hành chính theo quy định, trong đó bao gồm thu hồi giấy phép kinh doanh nếu không chấp hành đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo T.NG (Báo Đồng Tháp)