Sóc Trăng: Nuôi trồng và khai thác thủy hải sản bền vững

22/11/2022 - 13:34

Sóc Trăng là một trong những tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn, với diện tích được quy hoạch hàng năm khoảng 70.000ha, trong đó diện tích nuôi tôm nước lợ chiếm hơn 71% và giá trị xuất khẩu thủy sản chiếm khoảng 76% giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Ngành thủy sản được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, bởi đem về nguồn thu ngoại tệ lớn cho tỉnh, đặc biệt là giúp cho hàng trăm ngàn lao động có việc làm và có thu nhập ổn định, khi tham gia khai thác hải sản trên biển và nuôi trồng thủy hải sản tại địa phương.

A A

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp tỉnh, trong năm 2021, diện tích thủy sản các loại đã được thả nuôi trên địa bàn toàn tỉnh là 76.530ha, trong đó, diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 53.000ha, vượt gần 4% so kế hoạch. Tổng sản lượng tôm sau thu hoạch là 183.194 tấn, vượt 6,5% kế hoạch. Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 1 tỷ USD. Riêng 9 tháng đầu năm 2022, diện tích thả nuôi thủy sản của tỉnh hơn 69.600ha, trong đó, tôm nước lợ thả nuôi hơn 51.787ha, đạt trên 101% so với kế hoạch. Theo đó, diện tích tôm đã thu hoạch hơn 34.438ha, sản lượng đạt trên 145.886 tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 820 triệu USD.

Nuôi trồng thủy sản đã góp phần tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho các công ty chế biến phục vụ thị trường xuất khẩu. Ảnh: THÚY LIỄU

Bên cạnh công tác đảm bảo việc nuôi trồng thủy hải sản tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đạt và vượt sản lượng so với chỉ tiêu hàng năm của tỉnh đề ra, việc khai thác thủy sản trên biển của các tàu thuyền đánh bắt xa bờ cũng được ngành Nông nghiệp tỉnh rất quan tâm, nhằm đảm bảo việc khai thác thủy sản bền vững, hiệu quả, đặc biệt là việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chính vì vậy, số lượng tàu khai thác hải sản trên biển có chiều dài từ 15 mét trở lên đều đã thực hiện việc đăng kiểm đánh dấu theo quy định và 100% số tàu có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Cùng với đó, ngành Nông nghiệp tỉnh cũng đã cấp 1.258 chứng nhận thủy sản khai thác, với tổng khối lượng là 196.311 tấn; cấp chứng nhận an toàn thực phẩm trên tàu cá từ 15 mét trở lên đạt gần 100%; có 368 tàu cá hoạt động trên biển, ký cam kết khai thác hải sản không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng chia sẻ: “Thông qua tiềm năng, lợi thế của tỉnh về nuôi trồng và khai thác thủy hải sản đã góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà trong thời gian qua. Để phát huy thế mạnh nêu trên trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ rà soát và quy hoạch vùng nuôi thủy sản phù hợp với từng vùng sinh thái theo hướng tập trung; xây dựng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao để đầu tư các chương trình, công trình và cơ sở hạ tầng đáp ứng đồng bộ với nhu cầu sản xuất; tổ chức lại sản xuất thông qua việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã theo hướng tập trung, hợp thành vùng sản xuất nguyên liệu lớn, liên kết tiêu thụ; sản xuất thủy hải sản theo các quy chuẩn VietGAP, GlobalGAP...; tổ chức liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, nhà mạng, nhà bán lẻ, nhà phân phối. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-TTg, ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Cũng theo đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã, đối với việc quản lý các tàu khai thác trên biển, ngành Nông nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, ngày 14/9/2021; Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT, ngày 18/1/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1077/QĐ-TTg, ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”.

Theo Báo Sóc Trăng