Sóc Trăng: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết năm 2023

02/12/2022 - 16:53

Chiều ngày 2/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV tiếp tục thảo luận và thống nhất đối với các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Sóc Trăng về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2023; phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đợt 4 nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh Sóc Trăng; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 đợt 3 nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh Sóc Trăng; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Sóc Trăng; phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng…

A A

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự báo năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với nước ta, nền kinh tế tiếp tục phục hồi; tuy nhiên, những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Các yếu tố rủi ro, bất định ngày càng gia tăng, nhất là áp lực lạm phát từ bên ngoài, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp; thiên tai, dịch bệnh khó dự báo… sẽ tác động trực tiếp đến tỉnh Sóc Trăng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CHÍ BẢO

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn nhận định, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,71%, là kết quả khá ấn tượng; tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chỉ xếp thứ 7 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp hạng 46 so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Do đó, cần quyết tâm hơn nữa, có như thế mới thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ đạt 8%. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo từ đầu nhiệm kỳ: là phải có tính chiến đấu cao hơn, quyết liệt hơn, phải tăng tốc để thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phải tập trung khai thác hiệu quả các yếu tố đóng góp cho tăng trưởng, các động lực thúc đẩy tăng trưởng mới, phải huy động tối đa các nguồn lực (bao gồm đầu tư công, đầu tư tư và vốn đầu tư toàn xã hội) cho đầu tư phát triển, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh và cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đề ra 24 chỉ tiêu nghị quyết, nhiều hơn 1 chỉ tiêu so với năm 2022, đó là chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 21,5m2 sàn/người, trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị đạt 23,4m2 sàn/người; diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 20,6m2 sàn/người. Khởi công 2 dự án nhà ở xã hội (tổng số khoảng 2.000 căn).

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: CHÍ BẢO

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành, mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ và năm 2023, triển khai thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tập trung thực hiện các quy trình, thủ tục; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết số 91, ngày 25/7/2022 của Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, khởi công xây dựng cầu Đại Ngãi nối tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Về phát triển kinh tế, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các đề án, dự án chuyển đổi sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Tích cực hỗ trợ, cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai đến khi đi vào hoạt động. Phát triển doanh nghiệp nhanh về số lượng gắn với chất lượng, nhất là tăng số lượng doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, trong đó, trọng tâm phát triển doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh theo hướng liên kết, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; phát triển doanh nghiệp công nghệ số và thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho người dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Đồng thời tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đấu tranh kéo giảm tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông và bài trừ tệ nạn xã hội, ma túy; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn cũng mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và nỗ lực cao nhất quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được; tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó, phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng vượt qua khó khăn, thách thức và vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo Báo Sóc Trăng