Thảm nhựa gói thầu đầu tiên của Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

22/11/2020 - 10:56

Sau khi tiến hành thảm nhựa thử một đoạn đường thuộc gói thầu XL-04 (nút giao Thân Cửu Nghĩa) thuộc Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (gọi tắt là Dự án) để đánh giá chất lượng vào đầu tháng 9-2020, hiện nhà thầu đang tiến hành thảm nhựa đại trà toàn bộ gói thầu.

A A

Đơn vị thi công thảm nhựa tuyến chính gói thầu XL-04.

Theo đại diện chủ đầu tư Dự án, hiện nhà thầu thi công gói thầu XL-04 đã thảm nhựa được khoảng hơn 350 m tuyến chính của cao tốc.

Dự kiến đến hết tháng 11-2020, nhà thầu sẽ hoàn thành việc thảm nhựa toàn bộ 1,4 km tuyến chính cao tốc và 5 km tuyến đường nhánh của gói thầu.

Một số hình ảnh thảm nhựa gói thầu XL-04, gói thầu đầu tiên của Dự án được phóng viên Báo Ấp Bắc ghi lại.

Việc thảm nhựa được giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng mặt đường.

Đến hết tháng 11-2020, nhà thầu sẽ hoàn thành việc thảm nhựa tuyến chính và đường nhánh của gói thầu XL-04.

Theo D. SƠN - M. THÀNH (Báo Ấp bắc)