Thành ủy Bến Tre phát động cao điểm thi đua "Đồng khởi mới’" năm 2024 - 2025

22/02/2024 - 14:23

Sáng 22-2-2024, Ban Thường vụ Thành ủy Bến Tre tổ chức lễ phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” năm 2024 - 2025.

A A

 
Các đại biểu dự lễ phát động.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Tại lễ phát động, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn phát biểu ôn lại các phong trào từ Đồng Khởi, cho rằng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đảng bộ TP. Bến Tre đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I với “Hai chân” bao gồm: Chân thứ nhất là xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; Chân thứ hai là huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị; xây dựng TP. Bến Tre “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”; “Ba mũi” bao gồm: Mũi thứ nhất là tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị và xử lý không để phát sinh rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn các ấp, khu phố; Mũi thứ hai là vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn; Mũi thứ ba là tập trung chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh.

Sau 3 năm phát động và triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, thành phố đã có những bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, nhiều công trình dự án phát triển đô thị được triển khai góp phần xây dựng các tiêu chuẩn đô thị loại I. Với tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua”, đã có 4 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với thành tích thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU; 42 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong đợt cao điểm thi đua "Đồng khởi mới" phòng chống dịch Covid-19; 27 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong đợt thi đua cao điểm “Đồng khởi mới” tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư công trình xây dựng cầu Rạch Miễu 2 và dự án đường gom; Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen 64 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen 88 tập thể, cá nhân, ghi nhận tấm lòng vàng của 61 tập thể, cá nhân trong cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” phòng chống dịch Covid-19. Có thể khẳng định, kết quả từ phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

“Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong hai năm 2024 - 2025 là rất cao và rất nặng nề; song, nếu chúng ta tổ chức tốt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” và các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, sự năng động, sáng tạo của nhân dân; huy động được sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Với ý chí, niềm tin sâu sắc đó, tôi đề nghị từng ngành, từng đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phải xem cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong hai năm 2024 - 2025; lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp đột phá, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua mạnh mẽ, sâu rộng, thường xuyên trong từng ngành, đơn vị, địa phương mình, nhất là trong lực lượng doanh nhân, các tầng lớp nhân dân, người lao động trong doanh nghiệp, hộ kinh doanh; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Tại lễ phát động sau phần phát biểu hưởng ứng của UBND thành phố, MTTQ Việt Nam thành phố, Ban tổ chức cũng đã biểu dương 42 tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Theo HỮU HIỆP (Báo Đồng Khởi)