Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

07/12/2022 - 08:58

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

A A

Luôn hỗ trợ KTTT 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên minh HTX tỉnh đã nỗ lực triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V (2015 - 2020) đã đề ra. Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp các ngành, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về chủ trương, chính sách và pháp luật thúc đẩy phát triển KTTT, HTX. Trong công tác vận động phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX tại những địa phương đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang, đơn vị đã giao nhiệm vụ cho từng Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm củng cố, vận động thành lập HTX ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

LMHTX tỉnh cũng phân công cán bộ trực tiếp đến các xã xây dựng nông mới nhằm hỗ trợ các HTX điều chỉnh hồ sơ thủ tục đúng Luật HTX năm 2012, tiến tới hoàn thành tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, trong 05 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập được 127 HTX theo Luật HTX năm 2012. Đi đôi với quá trình vận động thành lập HTX đảm bảo hoạt động thực chất, Liên minh HTX còn tổ chức 42 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 2.576 lượt cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của các HTX với các chuyên đề kỹ năng quản lý, điều hành HTX, xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh... nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Trong những năm qua, để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Tiền Giang đã giải quyết 23 lượt HTX và tổ hợp tác vay vốn với 51 phương án vay vốn, tổng vốn vay là 45,34 tỷ đồng, trong đó số đã giải ngân là 43,2 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 8,2 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên minh HTX tỉnh còn phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn hỗ trợ cho 34 HTX nông nghiệp sản xuất đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Ngoài ra, đơn vị các phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hỗ trợ các HTX về nhiều mặt như: Ứng dụng khoa học - công nghệ, xúc tiến thương mại, hỗ trợ nguồn nhân lực trẻ về làm việc có thời hạn tại HTX, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng...

Tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX có chất lượng

Ông Nguyễn Văn Tú cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh sẽ không ngừng củng cố, đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường trách nhiệm với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT. Các hoạt động phải đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, thiết thực, có chất lượng; các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng... phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của các HTX thành viên.

Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền các chính sách về phát triển KTTT; tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX chú trọng chất lượng và đúng nguyên tắc của Luật HTX năm 2012. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách về KTTT các huyện, thành phố, thị xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt quản lý, điều hành HTX, xây dựng đội ngũ kế thừa có năng lực và trình độ…

Một trong những định hướng quan trọng của Liên minh HTX tỉnh trong thời thời gian tới là tập trung xây dựng, phát triển HTX nông nghiệp ở những nơi có điều kiện, địa phương có nhu cầu gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là chú trọng những vùng sản xuất quy mô hàng hóa lớn, vùng nguyên liệu tập trung, phục vụ chế biến và xuất khẩu, vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX, đồng thời, khuyến khích các HTX cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cán bộ quản lý, kế toán các HTX nhằm nâng cao kiến thức trình độ nghiệp vụ để có thể thụ hưởng các chính sách hỗ trợ  HTX được UBND tỉnh ban hành.

Theo Infonet

 

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới