Trà Vinh: MTTQ xã Ninh Thới phát huy cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

08/04/2024 - 15:33

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè cho biết: nhiệm kỳ qua (2019 - 2024), hoạt động của UBMTTQ Việt Nam xã có bước tiến bộ rõ nét. Trong thực hiện nhiệm vụ, Mặt trận xã luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác giám sát, phản biện xã hội... đã phát huy vai trò của Mặt trận, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

A A

Công trình cầu nông thôn ở ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới được mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng, tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng nông sản cho người dân trong ấp.

Có thể nói, vai trò của mặt trận xã Ninh Thới đã tích cực đồng hành trong tham gia XDNTM, NTM nâng cao, góp phần đưa bộ mặt nông thôn của Ninh Thới nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm (cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm, tăng hơn 19,5 triệu đồng so với năm 2019; toàn xã còn 01 hộ nghèo, chiếm 0,04%/tổng số hộ; 50 hộ cận nghèo, chiếm 1,80%/tổng số hộ).

Thông qua nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận xã như: đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên của mặt trận; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, sáng tạo, tâm huyết, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, giỏi dân vận và có khát vọng cống hiến.

Trong 05 năm qua đã vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia đóng góp với số tiền trên 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân trên địa bàn. Thông qua Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hàng năm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với các hoạt động thăm hỏi, vận động hỗ trợ cho đối tượng nghèo, khó khăn... trong 05 năm 2019 - 2024, Mặt trận xã và cơ sở đã vận động đóng góp trên 5,5 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Tươi, người dân ở ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè phấn khởi nói: trước đây, chưa có cây cầu bê-tông này, gia đình chú và các hộ ở đây gặp rất khó khăn khi vận chuyển dừa, trái cây ra ngoài đường lớn. Thông qua Mặt trận xã, đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ gần 100 triệu đồng để xây dựng cây cầu này, người dân rất vui mừng; gia đình chú cũng không còn gặp khó khăn khi vận chuyển hàng hóa qua lại tuyến kênh này.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, qua công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ An sinh xã hội với hơn 08 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật). Qua đó, xây dựng mới 32 căn nhà đại đoàn kết, tình thương; sửa chữa 43 căn nhà/2,14 tỷ đồng; vận động hỗ trợ trên 9.000 phần quà/2,7 tỷ đồng; kéo nước sạch cho 59 hộ/68 triệu đồng; trao 295 suất học bổng, 42 chiếc xe đạp/180 triệu đồng.

Bên cạnh triển khai các chương trình an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, Ninh Thới còn làm tốt việc huy động mọi nguồn lực, các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng các công trình, dự án phúc lợi tập thể của địa phương, xây dựng mới 09 tuyến đường đal/1,8km/970 triệu đồng; 12 cây cầu nông thôn/2,4 tỷ đồng...

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Mặt trận xã Ninh Thới còn tích cực tham gia phối hợp thực hiện mô hình của Đảng ủy “Nghe dân nói, làm dân tin”; mô hình “Đồng hành cùng người nghèo” gắn thực hiện “Một ngày với dân” tham gia thực hiện “Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”…

Thời gian tới, Mặt trận xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của xã. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nắm dư luận xã hội và tình hình Nhân dân, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Phối hợp vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận xã.

Theo HỮU HUỆ (Báo Trà Vinh)