Trà Vinh năm học 2022 - 2023: Ngày 05/9 khai giảng và bắt đầu học kỳ I ở tất cả các bậc học

12/08/2022 - 15:55

Ngày 12/8/2022, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 1645/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

A A

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành trước năm học 2022 - 2023. Ảnh: BT

Theo đó, ngày tựu trường của bậc tiểu học từ ngày 22/8 đến ngày 02/9/2022, các bậc học còn lại tựu trường từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/2022.

Lễ khai giảng và bắt đầu học kỳ I vào ngày 05/9/2022. Ngày kết thúc học kỳ I đối với giáo dục mầm non là 06/01/2023, giáo dục phổ thông là 07/01/2023. Đối với giáo dục thường xuyên: lớp 8, 9, 11, 12 kết thúc vào ngày 31/12/2022, lớp 6, 7, 10 kết thúc vào ngày 07/01/2023.

Học kỳ II đối với giáo dục mầm non từ ngày 09/01 đến ngày 19/5/2023, giáo dục phổ thông từ ngày 09/01 đến ngày 20/5/2023; đối với giáo dục thường xuyên: lớp 8, 9, 11, 12 từ ngày 02/01 đến ngày 13/5/2023; lớp 6, 7, 10 từ ngày 09/01 đến ngày 20/5/2023. Tất cả các bậc học kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Ngoài ra, Quyết định số 1645 còn quy định: ngày thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia, thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh thực hiện văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/7/2023.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quyết định này. Trường hợp đặc biệt đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

Theo Báo Trà Vinh