Trung tâm Hành chính công thành phố Trà Vinh: Hiệu quả từ phương châm “06 biết”

05/12/2023 - 09:41

Trung tâm Hành chính công thành phố Trà Vinh (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 3246/QĐ-UBND, ngày 28/7/2016 của UBND thành phố Trà Vinh (TPTV). Đây là Trung tâm duy nhất cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

A A

Bà Trương Thị Hồng, ngụ Khóm 2, Phường 8 bấm số chờ giao dịch hồ sơ đất tại Trung tâm Hành chính công TPTV.

Từ năm 2016 đến nay, với phương châm “6 biết”: “Biết cười, biết chào, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn và biết xin lỗi”, Trung tâm đã làm hài lòng người dân và doanh nghiệp (DN) khi đến giao dịch; góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đặc biệt là chỉ số thành phần chi phí không chính thức.

Chỉ số chi phí không chính thức là 01 trong 10 chỉ số thành phần trong chỉ số PCI, do Thanh tra tỉnh phụ trách. Năm 2022, Trà Vinh đạt 7,51 điểm, hạng 10/63 tỉnh, thành phố, giảm 04 hạng và giảm 0,39 điểm so với năm 2021 (từ vị trí 06 xuống 10). Chỉ số này có 16 chỉ tiêu, năm 2022 có 12/16 chỉ tiêu được đánh giá tốt, 04/16 chỉ tiêu bị đánh giá thấp và hạn chế so với trung vị cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TPTV cho biết: TPTV là trung tâm kinh tế của tỉnh, thực hiện phục vụ hành chính, làm hài lòng DN và Nhân dân trong giao dịch dân sự có liên quan đến nâng hạng chỉ số PCI; từ đó, thành phố luôn quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. UBND TPTV chỉ đạo Trung tâm thực hiện phương châm “06 biết”; qua thời gian thực hiện, thành phố đã khẳng định: phương châm đã tạo hiệu quả, nhất là làm hài lòng DN và Nhân dân.

Tại Trung tâm, bà Trương Thị Hồng, sinh năm 1961, ngụ Khóm 2, Phường 8 chia sẻ: tôi đã đến Trung tâm vài lần, nhưng những lần đầu rất “lọng cọng”, nhờ được nhân viên hướng dẫn tận tình, nên giờ đã quen; tôi rất hài lòng với quy trình làm việc ở đây: công việc nhanh, trong khu giao dịch, có máy điều hòa mát mẽ, “ai đến trước, làm trước”, nhân viên nhã nhặn, làm hài lòng người dân.

Với nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Trung tâm có vai trò quan trọng trong hỗ trợ phát triển DN, nhất là thành lập DN mới. Trong 10 tháng năm 2023, TPTV phát triển 121/160 DN, đạt 75,63% so với nghị quyết, hiện thành phố có 1.176 DN đang hoạt động; tiếp nhận và cấp giấy phép kinh doanh 552 hộ kinh doanh, hiện thành phố có 5.938 hộ kinh doanh.

Đồng chí Hồ Thị Trúc Mai, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: từ khi Trung tâm hoạt động, đã tạo điều kiện thuận lợi cho DN; các bộ phận của Trung tâm phối hợp nhịp nhàng, góp phần thành lập DN nhanh và hài lòng chủ DN. Kết quả này là nhờ lãnh đạo sâu sát của thành phố; đặc biệt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hỗ trợ DN, nhất là hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN; Trung tâm luôn tạo môi trường thuận lợi, đồng hành, kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, DN trong quá trình giao dịch. 

Trong 10 tháng năm 2023, Trung tâm tiếp nhận 24.678 hồ sơ (có 6.877 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần). Đã thực hiện 23.782 hồ sơ; kết quả giải quyết đúng hẹn 24.532 hồ sơ, đạt 99,4%. Mức độ hài lòng của người dân, DN trung bình đạt trên 90%. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố gồm cả 02 cấp: thành phố, phường, xã đều thực hiện trên hệ thống thông tin một cửa điện tử; từ đó, giúp khắc phục được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị; giữa các bộ phận, công chức, viên chức, hạn chế thấp nhất việc xử lý, trả kết quả trễ hạn.

“Ban giám đốc Trung tâm chỉ đạo sát và tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm không để phát sinh chi phí không chính thức. Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố đẩy mạnh thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở, thân thiện và trách nhiệm”, không phát sinh những chi phí không chính thức, tránh tình trạng kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân và DN”. Đồng chí Hồ Thị Trúc Mai cho biết thêm.

Thực hiện phương châm “06 biết”, nhân viên luôn giữ thái độ tôn trọng và lắng nghe những bức xúc của người dân khi xem xét, giải quyết thủ tục hành chính, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm, UBND phường, xã so với thời gian quy định của các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo giải quyết nhanh các nhu cầu của cá nhân, tổ chức, góp phần tăng niềm tin của Nhân dân và DN đối với Nhà nước; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể của công tác cải cách hành chính. 

Việc tiếp nhận giải quyết những kiến nghị phản ánh của người dân và DN liên quan đến các quy định hành chính và các tiêu chí thành phần chỉ số chi phí không chính thức được thành phố công khai thông tin đường dây nóng và hộp thư góp ý để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và DN. Chỉ đạo nhân viên của Trung tâm quán triệt các quy tắc ứng xử; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ quản lý và không dùng tiền mặt… Kịp thời cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính đúng quy định đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và DN tra cứu khi giao dịch hành chính, minh bạch các chủ trương, chính sách để người dân và DN biết, thực hiện.

Để Trung tâm tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nâng cao chỉ số PCI, TPTV tiếp tục quán triệt Quyết định số 2939/QĐ-UBND, ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quy chế phối hợp thực hiện chỉ số thành phần chi phí không chính thức trong chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Đồng thời, TPTV tăng cường cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, DN đúng trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các loại thủ tục, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu; duy trì phương châm “06 biết” ngày càng hiệu quả.

Theo TRƯỜNG NGUYÊN (Báo Trà Vinh)