Tuổi trẻ Trà Vinh: Quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

23/05/2022 - 13:30

Thời gian qua, tuổi trẻ Trà Vinh đã thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung đa dạng, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

A A

Chị Trần Huệ Hằng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Châu Thành, phát biểu hạ quyết tâm tại lễ báo công dâng Bác. Ảnh: H.NH

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các thế hệ thanh niên luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn sàng xung phong đến những nơi khi Tổ quốc cần, dù biên cương hay hải đảo, công việc mới mẻ hay khó khăn. Tại lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chị Trần Huệ Hằng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành phát biểu hạ quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Những năm qua, dưới sự chăm lo dìu dắt của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Trà Vinh nói riêng đã nối tiếp viết nên những truyền thống vẻ vang của Đoàn và của thanh niên Việt Nam. Đặc biệt, qua triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa do Đoàn tổ chức như: sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác, đợt sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, Lễ báo công dâng Bác, Hội trại “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, triển lãm hình ảnh “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, hành trình giáo dục truyền thống “Theo chân Bác”, tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, thực hiện các mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc viết “Sổ nhật ký học tập và làm theo lời Bác”... là dịp để ĐVTN hiểu rõ hơn về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phấn đấu rèn luyện, lựa chọn cách làm theo Bác phù hợp với bản thân mình. Từ đó, đã góp phần xây dựng lớp thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hóa; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

Rất vinh dự được đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Trà Vinh phát biểu tại lễ báo công dâng Bác, chị Trần Huệ Hằng quyết tâm: luôn giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Luôn có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, quan tâm đến các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.

Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo gương Bác, có tinh thần yêu nước, sẵn sàng cống hiến; thực hiện lối sống lành mạnh, giản dị, biết thương yêu, chia sẻ, ham học hỏi, trung thực, dũng cảm, trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Tích cực tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng học tập nâng cao trình độ, vượt khó, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi; tự tin, cầu thị vì cộng đồng; tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội; tham gia các hoạt động do Đoàn các cấp phát động và tổ chức, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần nhiệt quyết, trách nhiệm cao, có sáng tạo, chất lượng và hiệu quả.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, thay mặt cho tuổi trẻ toàn tỉnh chị Huệ Hằng rất mong các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Đoàn, Hội quan tâm nhiều hơn đến vấn đề bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, quan tâm tạo cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ rèn luyện, phát huy sự sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt những cá nhân được tuyên dương danh hiệu “thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” chị Huệ Hằng hứa sẽ phát huy hơn nữa để trở thành những người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thanh niên, cộng đồng, để ngày càng có thêm nhiều thanh niên tiên tiến.

Theo Báo Trà Vinh