An Giang cấp mã số vùng trồng cho các loại cây trồng

22/03/2022 - 14:04

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, đến nay toàn tỉnh đã cấp 20 mã số cho các cơ sở đóng gói và 180 mã số vùng trồng trên các loại cây ăn trái và lúa.

A A

Sản xuất lúa tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tỉnh An Giang có tổng mã số vùng trồng xoài là 139 mã, với diện tích hơn 6.734ha, chiếm tỷ lệ 37% tổng diện tích cây ăn trái của tỉnh, trong đó có 104 mã số vùng trồng xoài đã được cấp cho các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp để xuất khẩu sang các thị trường khó tính, với diện tích gần 2.000ha. Bên cạnh đó, tỉnh có 7 mã số vùng trồng cho cây chuối, với diện tích hơn 446ha và 4 mã số vùng trồng cho mít, với diện tích 86ha. Đối với cây lúa, tỉnh An Giang đã có 30 mã số vùng trồng, với tổng diện tích hơn 1.980ha gồm các giống lúa OM 5451, OM 18, Đài thơm 8 và một số loại lúa nếp. Tỉnh An Giang tiếp tục tích cực đẩy mạnh việc cấp mã số vùng trồng cho các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện để thuận lợi để người dân và doanh nghiệp phát triển xuất khẩu sản phẩm. Tỉnh phấn đấu năm 2022 có 860 mã số vùng trồng được cấp cho các loại cây trồng như lúa, cây ăn trái và rau màu. Trong đó, có 543 mã số trên cây lúa, với diện tích hơn 38.000ha; 131 mã số trên cây ăn trái, với diện tích hơn 2.600ha và 185 mã số trên rau màu, với tổng diện tích hơn 925ha…

Theo Báo Cần Thơ