Hậu Giang có 105 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

14/01/2022 - 07:15

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết, trong năm 2021, UBND tỉnh công nhận thêm 59 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; trong đó có 22 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 37 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao. Trong tổng số 59 sản phẩm OCOP được công nhận mới trong năm 2021 có 34 chủ thể đăng ký tham gia, gồm 6 công ty, 7 hợp tác xã (HTX) và 21 cơ sở, hộ kinh doanh.

A A

Xoài Cát Hồng của người dân ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, là một trong những sản phẩm OCOP của tỉnh hiện nay.

Đến thời điểm này, tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh là 105 sản phẩm, với 48 sản phẩm 4 sao, 57 sản phẩm 3 sao, 1 sản phẩm thăng hạng từ 3 sao lên 4 sao, thuộc 49 chủ thể đăng ký tham gia. Ngoài ra, hiện tỉnh cũng có 2 sản phẩm thăng hạng từ 4 sao lên đủ điều kiện dự thi sản phẩm OCOP 5 sao của Trung ương (đã gửi hồ sơ đăng ký dự thi). Đó là sản phẩm bưởi Năm Roi và chanh không hạt đóng khay Bio Fruit Coop, của HTX Trái cây sinh học OCOP, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

Theo Báo Hậu Giang