Hậu Giang: Không ngừng nâng cao chỉ số hạnh phúc về vật chất và tinh thần cho người dân trong xây dựng nông thôn mới

25/09/2023 - 15:34

Cuối tuần qua, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (Ban chỉ đạo) tỉnh về việc giám sát công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của HĐND tỉnh có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

A A

Ông Trần Văn Huyến (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh không ngừng quan tâm xây dựng cộng đồng nông thôn đoàn kết, góp phần xây dựng thành công NTM. Ảnh: HỮU PHƯỚC

Báo cáo tại buổi làm việc, Thường trực văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh cho biết, thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, đến nay toàn tỉnh công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, lũy kế tổng số xã NTM của tỉnh là 39/51 xã, đạt 95,56% chỉ tiêu Trung ương giao trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời số tiêu chí bình quân/xã là 17,8/19 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Bên cạnh đó, UBND tỉnh công nhận thêm 5 xã NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM nâng cao của tỉnh là 8/51 xã, đạt 51,28% chỉ tiêu Trung ương giao; đồng thời công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 46,62% chỉ tiêu Trung ương giao.

Thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh đặt ra một số nội dung còn băn khoăn trong xây dựng NTM để Ban chỉ đạo tỉnh có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cán bộ, công chức phụ trách NTM từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong tỉnh luôn chủ động, quyết tâm và sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; đồng thời thường xuyên rà soát đánh giá việc thực hiện từng tiêu chí theo định kỳ. Qua đây, giúp các ngành của địa phương tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp chi tiết thực hiện từng nội dung, trong đó ưu tiên các nội dung đạt thấp, còn khó khăn để đẩy nhanh tiến độ và đạt chỉ tiêu xây dựng NTM theo lộ trình từng năm và giai đoạn đề ra.

Bên cạnh những mặt đạt được, Ban chỉ đạo tỉnh còn nêu một số vấn đề còn khó khăn trong xây dựng NTM cần sớm có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Cụ thể là việc xã hội hóa nguồn lực ở một số địa phương còn khó khăn do thu nhập người dân nông thôn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, vốn huy động từ các doanh nghiệp hạn chế, nhất là ở các huyện vùng sâu. Việc phân bổ vốn giai đoạn của Trung ương còn ít và chậm so với tổng vốn giai đoạn, trong khi chỉ tiêu hoàn thành lại đẩy nhanh theo kế hoạch. Ngoài ra, cơ chế, chính sách của Nhà nước chưa thực sự đủ thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư và liên kết với hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chưa tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp…

Ông Trương Cảnh Tuyên (đứng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chia sẻ một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng NTM do thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh đặt ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, việc thành lập đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương và làm việc trực tiếp với Ban chỉ đạo tỉnh là nhằm rà soát, nắm rõ những vấn đề còn khó khăn, bất cập trong thực hiện xây dựng NTM của tỉnh, nhất là những cơ chế, chính sách trong thực hiện xây dựng NTM ở giai đoạn này có phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh hay chưa, từ đó kiến nghị ngành chức năng có giải pháp điều chỉnh, bổ sung và tháo gỡ những khó khăn cho kịp thời, giúp chương trình xây dựng NTM của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho người dân.

Thông qua chương trình xây dựng NTM, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, từ đó góp phần nâng cao nguồn thu nhập cho người dân.

Qua giám sát, Đoàn công tác của HĐND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; trong đó có thể nghiên cứu ban hành một số chính sách đặc thù cho địa phương trong xây dựng NTM nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc về vật chất và tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn; cũng như phát triển mô hình kinh tế tập thể, mô hình du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và sự chung sức của người dân trong phát triển quê hương, đồng thời xây dựng cộng đồng nông thôn đoàn kết góp phần xây dựng NTM thành công trên các mặt…

Theo HỮU PHƯỚC (Báo Hậu Giang)