Long An: Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

14/01/2022 - 07:15

Ngày 12-1, UBND tỉnh Long An ban hành văn bản số 270/UBND-VHXH về việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trên địa bàn tỉnh

A A

Long An tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 58/BVHTTDL-VHCS ngày 07/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết và tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; bố trí lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra đảm bảo phục vụ Nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết trong trạng thái bình thường mới.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông báo này; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành./.

Theo Báo Long An