Tiền Giang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

06/10/2023 - 15:25

Tiền Giang quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) của năm 2023 và mục tiêu đến năm 2025. đây được xem là tiền đề quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

A A

Để đạt mục tiêu xây dựng NTM của năm 2023 không phải là điều dễ, đặc biệt là việc hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM mới của huyện Cái Bè và huyện Châu Thành.

KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang, trong 9 tháng năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện công tác vận động, tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình gắn với công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí cũng như thực hiện giám sát, phản biện trong quá trình xây dựng NTM; đồng thời, cùng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thẩm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định.

Lãnh đạo UBND huyện Châu Thành trao Giấy khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng xã Điềm Hy đạt chuẩn NTM ngày 4-10.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng triển khai thực hiện Đề án Xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 của Đoàn Giám sát, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; báo cáo sơ kết 3 năm tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025.

Trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đã mang lại những kết quả tích cực trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó, đến nay toàn tỉnh có 138/142 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng thêm 1 xã so với thời điểm đầu năm 2023); trong đó, có 44 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng thêm 5 xã so với thời điểm đầu năm 2023), 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3 đô thị (TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, TX. Cai Lậy) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 4 huyện (Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Cai Lậy) đạt chuẩn huyện NTM.

Đặc biệt, việc xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 được tập trung thực hiện. Theo đó, về xã NTM, có 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2023 (trong đó có 2 xã Bình Đức và Điềm Hy, huyện Châu Thành thuộc kế hoạch năm 2022 chuyển sang). Kết quả đến nay, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành đã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Bình Đức đạt 18/19 tiêu chí; các xã Tân Thạnh, Phú Đông, Phú Tân (huyện Tân Phú Đông) đạt 15/19 tiêu chí/xã.

Đối với xây dựng xã NTM nâng cao, theo kế hoạch có 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023, hiện có 5 xã: Tân Thành (huyện Gò Công Đông), Hậu Mỹ Bắc A, Mỹ Lợi B (huyện Cái Bè), Long An, Hữu Đạo (huyện Châu Thành) đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; có 6 xã đạt 17/19 tiêu chí gồm: Bình Phan, Hòa Định (huyện Chợ Gạo), Vĩnh Hựu (huyện Gò Công Tây), Bình Ân, Tân Phước (huyện Gò Công Đông), Thới Sơn (TP. Mỹ Tho); có 2 xã đạt 15/19 tiêu chí: Xã Phú An (huyện Cai Lậy) và xã Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy); xã Tân Trung (TX. Gò Công) đạt 16/19 tiêu chí và xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo) đạt 14/19 tiêu chí.

Về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, theo kế hoạch năm 2023, Tiền Giang phấn đấu xây dựng 2 xã Cẩm Sơn (huyện Cai Lậy) và Long Khánh (TX. Cai Lậy) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Kết quả đến nay, xã Cẩm Sơn cơ bản đạt 3/4 quy định (còn quy định về duy trì xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, hiện xã đạt 17/19 tiêu chí, còn tiêu chí Quy hoạch và Giáo dục); xã Long Khánh cơ bản đạt 2/4 quy định (gồm: Quy định về duy trì xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, hiện xã đạt 17/19 tiêu chí, còn tiêu chí Quy hoạch và Môi trường; quy định về lĩnh vực nỗi trội: Xã chọn mô hình nổi trội về cảnh quan môi trường, về giáo dục và chuyển đổi số, tuy nhiên hiện chỉ đạt nổi trội về giáo dục).

Đối với mục tiêu xây dựng huyện Cái Bè, huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM năm 2023, theo báo cáo đánh giá của địa phương, hiện huyện Cái Bè và huyện Châu Thành đạt 3/9 tiêu chí (Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Điện, Hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công), còn lại 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Y tế - văn hóa - giáo dục, Kinh tế, Môi trường, Chất lượng môi trường sống.

TIẾP TỤC VƯỢT KHÓ

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang, phấn đấu đến cuối năm 2023, tỉnh Tiền Giang có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM (nâng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh lên 142/142 xã, đạt100%), ít nhất 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (nâng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh lên 50 xã, 35,21%), 2 xã NTM kiểu mẫu (nâng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh lên 4 xã, đạt 2,86%); đồng thời, có thêm 2 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (huyện Cái Bè và huyện Châu Thành), nâng số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh lên 9/11 đơn vị, đạt 100% kế hoạch giao.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu về xây dựng NTM năm 2023 không phải dễ dàng, cần nỗ lực rất lớn của các ngành, địa phương. Một trong những giải pháp được đưa ra là tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng NTM các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; quy định xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; phối hợp các sở, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn nội dung, trình tự thủ tục, hồ sơ đánh giá và thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; tham mưu thẩm định và trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 và tổ chức lễ công bố theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; huyện NTM, thị, thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng chất các tiêu chí theo quy định mới; tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt được theo quy định mới tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn từ năm 2022 trở về trước; phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ huyện Tân Phước, huyện Tân Phú Đông rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp chi tiết để 2 huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM; hướng dẫn, hỗ trợ huyện Gò Công Đông, huyện Gò Công Tây, huyện Chợ Gạo rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp chi tiết để 3 huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong năm 2024.

Xây dựng NTM là chương trình lớn, được Tiền Giang tập trung triển khai thực hiện từ nhiều năm qua, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nhất là người dân nông thôn. Diện mạo nông thôn Tiền Giang đã thay đổi đáng kể, phần lớn cũng được khơi nguồn từ Chương trình xây dựng NTM.

Tập trung nguồn lực cho xây dựng NTM

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang, từ nhiều nguồn lực khác nhau, Tiền Giang đã tập trung cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Tiền Giang.

Theo đó, đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, tổng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023 cho Tiền Giang hơn 153 tỷ đồng, đến ngày 30-9-2023 đã giải ngân được hơn 112 tỷ đồng, đạt hơn 73% kế hoạch vốn giao; tổng vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023 cho tỉnh hơn 38,8 tỷ đồng, đã giải ngân đạt hơn 35% kế hoạch vốn.

Riêng đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM hơn 1.146 tỷ đồng, các đơn vị đã thực hiện giải ngân được gần 632 tỷ đồng, đạt hơn 55% kế hoạch vốn giao.

Theo NHÓM PVKT (Báo Ấp Bắc)