Tiền Giang: Xử lý kịp thời án thụ lý kéo dài

08/05/2023 - 09:37

Từ nay đến cuối năm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Tiền Giang cho biết, sẽ thường xuyên kiểm tra công tác rà soát, phân loại án đảm bảo chính xác; tập trung xác minh, xử lý kịp thời các án đã thụ lý có thời gian kéo dài

A A

Thời gian qua, công tác THADS Tiền Giang tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự quan tâm hỗ trợ tích cực các ngành hữu quan, các cơ quan THADS đã thi hành xong: 6.985 việc, đạt 56,14%. Về tiền, số tiền thi hành xong: 418 tỉ 000 triệu 042 ngàn đồng, đạt tỉ lệ 19,81%; Số tiền còn phải thi hành chuyển kỳ sau: 3.130 tỉ 954 triệu 085 ngàn đồng.

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được thực hiện có trọng tâm trọng điểm; công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, các vụ việc liên quan đến việc thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đạt hiệu quả; công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng và thực hiện đúng quy định; công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp từng bước tổ chức thực hiện có hiệu quả trên một số mặt công tác.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo Cục và các Chi cục quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật. Công tác tổ chức cán bộ tại Cục và các Chi cục tiếp tục được kiện toàn; công tác chăm lo đời sông vật chất tinh thần và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được quan tâm và thực hiện tốt.

Tuy nhiên, cũng theo Cục THADS, tỷ lệ đạt được chưa đồng đều giữa các đơn vị, một số Chi cục THADS cấp huyện tỷ lệ đạt được còn thấp so với bình quân chung trong toàn tỉnh; Nhiều tài sản đưa ra bán đấu giá nhiều lần nhưng không bán được dẫn đến thời gian kéo dài; Án có số tiền phải thi hành nhỏ, nhưng đương sự có nhà đất, nếu kê biên tương xứng thì không khả thi, việc tác động đương sự tự nguyện thi hành án trong những trường hợp này thường không mang lại hiệu quả.

Cục THADS cho rằng, nguyên nhân do công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng một vài Chi Cục THADS cấp huyện chưa sâu sát nên hiệu quả đạt được chưa cao; Năng lực, trình độ của đội ngũ công chức, Chấp hành viên cơ quan THADS chưa đồng đều; lực lượng công chức còn thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều việc nên quá trình thực hiện nhiệm vụ còn để xảy ra sai sót.

Về khách quan: Nhiều vụ việc chưa có điều kiện thi hành phải tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xác minh theo định kỳ. Ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận người phải thi hành án chưa cao; lợi dụng việc khiếu nại để trì hoãn, kéo dài việc thi hành án.

Những tháng còn lại của năm, Cục THADS sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo chỉ đạo của Tổng cục THADS- Bộ Tư pháp. tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS các cấp để cho ý kiến tháo gỡ những vụ việc còn khó khăn vướng mắc.

Thường xuyên kiểm tra công tác rà soát, phân loại án đảm bảo chính xác; tập trung xác minh, xử lý kịp thời các án đã thụ lý có thời gian kéo dài; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trình tự thủ tục thi hành án, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án, đảm bảo quy trình lập hồ sơ đúng quy định và hướng dẫn kịp thời, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo việc bố trí cán bộ, công chức đúng với trình độ, năng lực, phát huy tối đa những ưu điểm và tạo điều kiện khắc phục những hạn chế, tồn tại tạo môi trường tốt cho công chức rèn luyện, học tập và phấn đấu trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, thực hiện quy trình, thủ tục xin chủ trương đề nghị cấp trên bổ nhiệm chức danh Phó cục trưởng.

Thực hiện công tác giải quyết khiếu nạị, tố cáo đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định không để xảy ra khiếu nại vượt cấp, kéo dài, khiếu nại đông người.Tiếp nhận thông tin và xử lý có hiệu quả phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng của Cục THADS tỉnh để lãnh đạo Cục trực tiếp lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân về công tác thi hành án dân sự, nhằm kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhanh chóng ý kiến của người dân theo đúng quy định pháp luật.

Theo BÌNH AN (Pháp luật Việt Nam)