Cần Thơ: Phong Điền nỗ lực đạt mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao

23/03/2023 - 15:53

Sau 6 năm về đích nông thôn mới (NTM), diện mạo huyện Phong Điền đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Huyện đang khẩn trương bắt tay hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đưa huyện về đích NTM nâng cao trong năm nay...

A A

Đổi thay về chất

Các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn huyện Phong Điền thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp.

Xác định xây dựng NTM là lộ trình không có điểm kết thúc, ngay sau khi đạt chuẩn huyện NTM, Phong Điền tiếp tục huy động, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí theo hướng huyện NTM nâng cao. Để sớm thực hiện mục tiêu, huyện chú trọng mạnh mẽ đến công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phát huy nội lực khơi dậy sức dân. Trong đó, đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền nhân dân hưởng ứng, tham gia, thực hiện hiệu quả, thành công phong trào hiến đất mở đường giao thông nông thôn, tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp trong các khu dân cư...

Chị Nguyễn Thị Thu ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền chia sẻ: Mục đích của chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao là nâng cao đời sống, phát triển cho vùng nông thôn. Thời gian qua, Phong Điền thay đổi rõ rệt, ngày càng hiện đại, văn minh. Do vậy, gia đình chị cùng bà con xung quanh thường xuyên chỉnh trang nhà cửa, hàng rào, trồng hoa, dọn vệ sinh môi trường bảo đảm cảnh quan sạch đẹp… góp phần vào việc xây dựng huyện NTM nâng cao.

Cùng với sự thay đổi về cảnh quan môi trường, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện ngày càng đầu tư xây dựng đồng bộ. Chỉ riêng trong năm 2022, huyện đã đầu tư, nâng cấp mở rộng 33 công trình hạ tầng, giao thông nông thôn chiều dài 18,4km; nâng cấp và xây dựng mới 15 cây cầu với tổng mức đầu tư 37,8 tỉ đồng, đáp ứng nhu đầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế của địa phương. Từ nguồn ngân sách địa phương, đầu tư cải tạo, nâng cấp 3 chợ Tân Thới, Nhơn Nghĩa và Trường Long, kinh phí khoảng 2,5 tỉ đồng. Đến đầu năm 2023, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn kỹ thuật đạt 99,9%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn đạt trên 95%; 34/38 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định…

Trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, huyện Phong Điền luôn xem việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng. Đây được xác định là nền tảng để xây dựng NTM, NTM nâng cao bền vững. Ông Nguyễn Văn Út Em, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền cho biết: Trên cơ sở thế mạnh địa phương là vườn cây ăn trái, huyện tập trung vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, đất vườn kém hiệu quả chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao gắn với du lịch sinh thái. Cùng đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp chất lượng cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Huyện hiện có 6 nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ; 24 mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, tổng diện tích 286ha và 1 mô hình Global GAP, diện tích 16,1ha; có 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao cấp thành phố. Các hoạt động sản xuất đã góp phần tăng mức thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2022 đạt trên 67 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,24%...

Đồng lòng

Đến nay, Phong Điền có 5/6 xã NTM nâng cao. Huyện phấn đấu xây dựng hoàn thành huyện NTM nâng cao trong năm nay. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu trên, Phong Điền chọn chủ đề năm 2023 “Chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, xây dựng huyện NTM nâng cao theo hướng đô thị sinh thái”.

 Theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, huyện NTM nâng cao đáp ứng 4 yêu cầu. Đó là, huyện đạt chuẩn NTM theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025. Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên. Đạt 9 tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, gồm: quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; y tế - văn hóa - giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống và an ninh, trật tự - hành chính công.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Trên cơ sở các yêu cầu huyện NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, huyện sẽ tiến hành rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định. Từ đó, triển khai đồng bộ các giải pháp kịp thời hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt mang tính bền vững; đảm bảo tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao năm 2023.

Theo đó, xác định, phân công rõ trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện từng nội dung công việc trong xây dựng NTM nâng cao. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú và sinh động. Phát động phong trào thi đua để huy động nguồn lực và người dân tham gia thực hiện xây dựng NTM nâng cao. Huyện tiếp tục triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; xây dựng các mô hình chuyên canh ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng nông sản; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP… Mặt khác, huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn…

Theo Báo Cần Thơ