Đồng Tháp: Tổ chức cho phạm nhân tham gia đọc sách

24/04/2023 - 13:56

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh và trong Công an nhân dân năm 2023, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị phối hợp Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trưng bày, giới thiệu sách cho phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

A A

Các phạm nhân tham gia đọc sách

Số sách trưng bày được lựa chọn tại Thư viện Công an tỉnh, với nhiều chủ đề để tổ chức trưng bày cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại đọc, học tập, tích lũy vốn kiến thức. Hoạt động nhằm giúp phạm nhân nâng cao hiểu biết về đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, có định hướng nghề nghiệp, tích cực lao động, học tập, cải tạo tốt, sớm hướng thiện trở về với gia đình, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Theo NGỌC HÂN (Báo Đồng Tháp)