Giá bán loài bò sát này ở tỉnh Hậu Giang bất ngờ tăng thêm 100.000 đồng/kg

26/11/2021 - 08:55

Tại huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), hiện thương lái vào tận ao thu mua cua đinh loại 3-5kg/con với giá 450.000 đồng/kg...

A A

Cua dinh loại 5-10kg/con thương lái đang thu mua tại ao với giá 410.000-430.000 đồng/kg. Như vậy, bình quân giá bán cua đinh tăng gần 100.000 đồng/kg so với thời điểm đầu năm.

Huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) hiện có gần 3.000 cá thể cua đinh được nuôi.

Riêng cua đinh giống nuôi ở huyện Phụng Hiệp đang được người dân bán với giá 400.000-500.000 đồng/con tùy vào ngày tuổi.

Theo nhiều hộ nông dân nuôi cua đinh ở huyện Phụng Hiệp, cua đinh sau 3 năm thả nuôi sẽ đạt trọng lượng từ 3-5kg. Với giá bán cua đinh như hiện nay, trừ hết chi phí, người nuôi lãi khoảng 1 triệu đồng/con.

Theo QUỐC THỊNH (Báo Hậu Giang)