Trà Vinh: Tiểu Cần phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025

28/03/2023 - 14:39

Xác định phát triển nông nghiệp, XDNTM gắn với nâng cao đời sống Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, sau khi đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2018, huyện Tiểu Cần tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng huyện NTM nâng cao, đến nay, huyện đạt 04/09 tiêu chí, còn 05/09 tiêu chí với 06 nội dung chưa đạt.

A A

Nhờ chuyển đổi sang trồng màu, gia đình nông dân Kim Sa Bay, ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần cho biết: thời gian qua cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo XDNTM từ huyện đến xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM. Tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội công cộng như: xây dựng, nâng cấp đường nông thôn, kiên cố hóa trường lớp, xây dựng các thiết chế văn hóa…

Năm 2022, để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, huyện đã chỉ đạo chuyển đổi trên 350ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, cây ăn trái, nâng tổng số đến nay đã chuyển đổi 2.215ha. Tổng diện tích lúa xuống giống 31.261ha, đạt 93,34% kế hoạch; thu hoạch 31.261ha, năng suất bình quân 5,36 tấn/ha, sản lượng hơn 167.483 tấn, đạt 86,53% kế hoạch; duy trì và củng cố mô hình cánh đồng lớn liên kết theo chuỗi giá trị trên cây lúa, thực hiện tại 08 điểm, diện tích trên 1.924ha của 1.949 hộ.

Ngoài ra, huyện còn xây dựng một số mô hình ứng dụng công nghệ cao, đem lại hiệu quả kinh tế như: sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Hùng Hòa, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ở xã Phú Cần… Cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 74,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động có việc làm, xuất khẩu lao động tăng cao; cảnh quan môi trường ngày càng khởi sắc, hình thành được nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp; người dân có nhiều điểm vui chơi giải trí, từ đó đời sống tinh thần được nâng lên. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt và bền vững, hiệu quả từ các chương trình, dự án kết hợp với những giải pháp, cách làm sáng tạo, huyện Tiểu Cần đã giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,79%.

Qua quá trình XDNTM, đến nay kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được đầu tư phát triển mạnh mẽ; các lĩnh vực thương mại - dịch vụ có bước chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị cơ bản được hình thành, nông thôn có nhiều đổi mới. Đến nay, 100% tuyến đường huyện đảm bảo ô-tô đi lại thông suốt, kết nối tới Trung tâm hành chính các xã trên địa bàn. Đường liên xã, liên ấp đều được bê tông hóa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, nhiều tuyến đường người dân trồng cây xanh và hoa ven đường tạo mỹ quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, toàn huyện có 06/09 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03/09 xã NTM, 69/69 ấp đạt chuẩn NTM, trong đó có 07 ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 24.479/25.194 hộ được tái công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, NTM, đạt 97,16%. Thực hiện các tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND, ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh, huyện Tiểu Cần đạt 07/09 tiêu chí, còn 02 tiêu chí với 02 nội dung chưa đạt; đạt 04/09 tiêu chí huyện NTM nâng cao còn 05 tiêu chí với 06 nội dung chưa đạt.

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao, nhất là trong việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, thời gian tới huyện Tiểu Cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong việc XDNTM. Công tác XDNTM phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và đi vào chiều sâu, bền vững; phát huy tính năng động, sáng tạo và sự tham gia tích cực của người dân, khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu quả Chương trình; tập trung thực hiện các Chương trình chuyên đề để làm chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp, thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP.

Quan tâm đến văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử; chú trọng môi trường, nhất là nước sạch, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, công trình vệ sinh hộ gia đình, phân loại rác thải tại nguồn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong XDNTM, đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn; chú trọng an ninh trật tự.

Quan tâm cao đến các xã có đông đồng bào dân tộc; các xã đã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo duy trì chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển sang xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu để đảm bảo tính liên tục, bền vững.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh các hoạt động như phát triển sản xuất và đào tạo nghề; tập trung khai thác, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Theo Báo Trà Vinh