Đồng Tháp: Hoạt động xuất, nhập khẩu phục hồi

14/12/2023 - 08:43

Theo Cục Thống kê tỉnh, sau nhiều tháng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh bị giảm sút so cùng kỳ năm trước, bắt đầu từ tháng 9/2023, hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh dần phục hồi như năm 2022. Giá trị xuất, nhập khẩu trong tháng 11/2023 đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cộng dồn 11 tháng đầu năm vẫn còn thấp hơn cùng kỳ.

A A

Chế biến cá tra xuất khẩu

Ước tính trong tháng 11/2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 136,4 triệu USD, tăng 1,24% so với tháng trước và tăng 11,80% so với tháng cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, các thành phần kinh tế đều có giá trị xuất khẩu tăng: kinh tế nhà nước tăng 0,79%; kinh tế tư nhân tăng 1,38%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,94%. Nếu so cùng kỳ năm trước thì chỉ khu vực kinh tế nhà nước giảm (giảm 63,05%), khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đều tăng (tăng 33,35% và 44,48%). So với tháng trước, ước tính tất cả các nhóm hàng xuất khẩu chính của tỉnh đều tăng cả về khối lượng và về giá trị xuất. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước thì có 2 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu giảm đáng kể là sản phẩm may và hàng hóa khác (lần lượt giảm 25,08% và 17,94% so với cùng kỳ). Nếu không tính hàng tạm nhập tái xuất thì kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 126.145 ngàn USD, tăng 1,29% so với tháng trước và tăng 12,89% so với tháng cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 1,4 tỷ USD, bằng 91,19% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhóm hàng thủy sản ước giảm 11,91% sản lượng xuất và giảm 29,32% giá trị xuất; mặt hàng gạo có khối lượng xuất khẩu tăng 29,79% và tăng 58,11% về giá trị xuất; bánh phồng tôm có khối lượng xuất khẩu giảm 27,22% và giảm 31,42% về giá trị; sản phẩm may bằng 89,29% về giá trị; hàng hóa khác tăng 4,46% về giá trị.

Với tình hình hiện tại, dự báo kinh tế thế giới cuối năm 2023 và đầu năm 2024 tiếp tục gặp nhiều khó khăn; lạm phát vẫn ở mức cao ở nhiều nước làm sức mua của người dân giảm, sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của tỉnh. Tuy vậy, ở một số thị trường lớn của Việt Nam như: Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ... do nguồn hàng dự trữ giảm, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho các dịp lễ, Tết, các thị trường này sẽ tăng cường nhập khẩu. Dự báo, trong thời gian cuối năm và đầu năm 2024 xuất khẩu sẽ khả quan hơn. Vì vậy, trong thời gian tới, các ngành liên quan cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn cung nguyên, vật liệu để đảm bảo đủ nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ hội từ các FTA, đặc biệt là FTA thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu, sẽ góp phần đẩy mạnh tốc độ xuất khẩu của tỉnh.

Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh tháng 11/2023, ước đạt hơn 71,7 triệu USD, tăng 1,11% so với tháng trước và tăng 17,67% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cho 11 tháng đầu năm 2023, ước đạt hơn 722,5 triệu USD, bằng 97,94% so với cùng kỳ năm 2022. Các mặt hàng chủ yếu vẫn là xăng dầu, nguyên phụ liệu sản xuất tân dược, thức ăn gia súc và nguyên liệu. Trong đó, xăng dầu nhập khẩu 11 tháng đầu năm tăng 25,91% về sản lượng nhưng giảm 0,25% về giá trị nhập; nguyên phụ liệu sản xuất tân dược tăng 92,44% về giá trị; nguyên phụ liệu dệt may có giá trị nhập giảm 27,09% so với cùng kỳ năm 2022; hàng hóa khác giảm 2,70% so với cùng kỳ năm 2022. Dự tính giá trị nhập khẩu cả năm 2023 sẽ tương đương với năm 2022, chủ yếu là do giá xăng, dầu nhập khẩu giảm so với năm 2022.

Theo TN (Báo Đồng Tháp)