TP. Bến Tre xung phong đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị

28/08/2023 - 09:32

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tỉnh lỵ Bến Tre (từ năm 1948 là thị xã Bến Tre và nay là TP. Bến Tre) có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi tập trung các cơ quan đầu não của ngụy quân, ngụy quyền cấp tỉnh và cũng là nơi xuất phát thực hiện các ý đồ, kế hoạch đánh phá cách mạng trên toàn tỉnh.

A A

Tượng đài Đồng khởi Bến Tre. Ảnh: Trung Hiếu

Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968

Thị xã Bến Tre là vùng địch hậu, căn cứ đầu não của địch trong tỉnh, chiến sự luôn diễn ra trong thế giằng co. Địch quyết xóa hết cơ sở cách mạng, ta luôn kiên trì bám đất, bám dân, giữ vững và phát triển cơ sở cách mạng, bền bỉ đấu tranh, vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, thực hiện phương châm tấn công địch bằng “3 mũi giáp công” một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, gây nhiều tổn thất cho địch. Đảng bộ và nhân dân thị xã Bến Tre luôn kiên cường bám trụ chiến đấu, lập nên những chiến công hiển hách trên các mặt trận chính trị, quân sự, binh vận, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh làm nên cuộc Đồng khởi thần kỳ, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vang dội và ngày 1-5-1975, thị xã Bến Tre được hoàn toàn giải phóng.

Ôn lại lịch sử hào hùng của quân, dân thị xã Bến Tre, cách đây 55 năm, tháng 12-1967, Thị xã ủy tiếp nhận quyết tâm của Tỉnh ủy về đợt tiến công Xuân Mậu Thân 1968 “Dồn tất cả lực lượng lấy cho được thị xã khi bước vào tiến công, rồi từ thị xã tỏa ra giải phóng nông thôn”. Để thực hiện quyết tâm này, Tỉnh ủy cử các cán bộ của tỉnh về thị xã phối hợp, thành lập Ban Chỉ huy thống nhất gồm các đồng chí Nguyễn Văn Khước (Năm Chung) - Khu ủy viên Khu 8 (khu Trung Nam Bộ); đồng chí Phạm Văn Bê (Năm Hậu) - Bí thư Thị xã ủy. Mặt trận cũng được tổ chức gồm: Ban Chỉ huy Tỉnh đội, Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh tỉnh và các đồng chí trong Ban Chỉ huy Thị đội. Lực lượng ta được chuẩn bị cho cuộc tiến công vào thị xã gồm 4 tiểu đoàn bộ binh, các binh chủng đặc công, thủy bộ, các phân đội pháo, cối, phòng không, DKZ, thông tin, hậu cần, 7 tiểu đoàn dân quân, 10 trung đoàn lực lượng chính trị khởi nghĩa. Tất cả đều được tổ chức chặt chẽ, được học tập, phát động, được giao nhiệm vụ cụ thể trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh đánh vào trung tâm thị xã với 3 cánh:

Cánh 1 gồm: Có Ban Chỉ huy Mặt trận tỉnh và Tiểu đoàn Bộ binh 516 tỉnh, 1 đại đội đặc công, 2 trung đội đặc công thủy, 2 trung đội cối 82mm và 120mm, 1 đại đội pháo không giật ĐKZ, 1 đại đội mũi nhọn của thị xã (Đại đội 1) và có tăng cường 1 phân đội biệt động. Ban Chỉ huy Mặt trận có các đồng chí: Nguyễn Văn Khước (Năm Chung), Phạm Văn Bê (Năm Hậu), Ngô Văn Vinh (Ba Thành) và một số Thị ủy viên phụ trách nội ô thị xã, điểm tập kết là tả ngạn sông Bến Tre, hướng Nam thị xã Bến Tre.

Cánh 2 gồm: Tiểu đoàn 2 bộ binh tỉnh, 1 đại đội đặc công, 1 đại đội mũi nhọn của thị xã có tăng cường 1 phân đội biệt động tập kết tại xã Tam Phước và xã Tường Đa (Châu Thành), hướng Tây Bắc thị xã, phát triển vào và đứng chân ở Bình Phú, Mỹ Thành, phối hợp với cánh 1 tiến công vào Dinh tỉnh trưởng, Tòa hành chính, Tiểu khu Kiến Hòa, trại Thiết giáp, khám Kiến Hòa… Ban Chỉ huy cánh 2 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Nguyễn - Tỉnh ủy viên, Chính trị viên Tỉnh đội, Lê Hữu Nghĩa - Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

Cánh 3 gồm: 2 tiểu đoàn bộ binh của tỉnh (Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 4), 1 đại đội đặc công, 1 đại đội mũi nhọn của thị xã (Đại đội 3) có tăng cường 1 phân đội biệt động, tập kết tại xã Hữu Định, Phước Thạnh (Châu Thành) hướng Đông Bắc thị xã. Ban Chỉ huy gồm các đồng chí: Trần Văn Giàu (Ba Cầu) và Bùi Ngọc Sĩ (Tư Thi).

Từ ngày 31-1 đến 3-2-1968, các đồng chí trong Thị xã ủy, Thị đội, cán bộ các ban, ngành, cán bộ, đảng viên các chi bộ nội, ngoại ô, những chiến sĩ an ninh vũ trang, du kích mật, tự vệ mật đã có mặt trong các cánh quân, làm nhiệm vụ dẫn đường, vận động tổ chức tiếp tế lương thực, tải thương, chuyên chở chiến lợi phẩm, phát động nhân dân truy lùng bọn ác ôn, tề điệp… Đồng bào thị xã lo tiếp tế cơm nước, thuốc men, đem cây, gỗ và những gì có thể sử dụng được cho bộ đội đắp công sự, làm chướng ngại vật, đưa xe chở thương binh, chiến lợi phẩm ra tuyến ngoài. Nhân dân còn khéo léo chỉ bọn tề điệp, ác ôn đang lẩn tránh cho lực lượng ta bắt. Khi địch phản kích, nhiều đồng bào chạy lo băng bó cứu chữa cho những chiến sĩ bị thương, tìm cách đưa ra ngoài giao cho bộ đội.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trong Xuân Mậu Thân 1968, quân, dân Bến Tre nói chung và quân, dân thị xã nói riêng đã giáng một đòn bất ngờ, hiểm hóc, đánh rất sâu, đứng lại nhiều ngày, diệt và tiêu hao nhiều sinh lực, phương tiện chiến tranh, phá rã gần hết tổ chức và lực lượng kìm kẹp, bọn tai mắt chỉ điểm, phá tan hệ thống đồn bót, hậu phương của địch đã bị rối loạn, mở rộng vùng giải phóng, hình thành thế bao vây địch gần sát nội ô, tinh thần binh lính, sĩ quan ngụy hoang mang cao độ. Lực lượng vũ trang thị xã đã phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh tấn công diệt, bức hàng, bức rút hàng loạt đồn bót, diệt ác ôn, hỗ trợ cho lực lượng chính trị của quần chúng khởi nghĩa. Có những xã trước đó là vùng yếu qua củng cố và phát động tấn công đã chuyển lên mạnh mẽ như xã Bình Phú chỉ 45 ngày mở đợt tiến công Xuân Mậu Thân, dân quân du kích xã Bình Phú đánh địch 87 trận, diệt 203 tên, giữ thế làm chủ suốt năm 1968 (xã Bình Phú được tỉnh chọn đi báo cáo tại Hội nghị du kích ở Miền năm 1968).

tiếp tục phát huy tốt vai trò đầu tàu

55 năm đã trôi qua, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 luôn in dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân ta và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới; là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh quá trình xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Từ trong đổ nát của chiến tranh, vượt qua bao khó khăn, thử thách, Đảng bộ TP. Bến Tre đã lãnh đạo nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng tiến công, tiếp tục phát huy tốt vai trò đầu tàu - dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng, phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Nổi bật là, thị xã Bến Tre từng bước vươn lên từ đô thị loại IV chuyển thành đô thị loại III; ngày 11-8-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết thành lập TP. Bến Tre trực thuộc tỉnh Bến Tre; ngày 13-2-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II.

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện; chuyển biến khá đồng bộ, ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được thực hiện khá tốt trong cộng đồng. Chất lượng hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, phát triển đa dạng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, du lịch). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 71 triệu đồng/người/năm, cao hơn 17,1 triệu đồng/người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nâng chất đô thị và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện 41/59 tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Nhiều công trình, dự án lớn đã và đang đầu tư xây dựng trên địa bàn (Dự án đường vào cầu Rạch Miễu 2, cầu Rạch Vong, Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Đông Bắc phường Phú Khương…) và các công trình, hệ thống khám chữa bệnh, thương mại, siêu thị được đầu tư mới khang trang, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, thúc đẩy giao thương hàng hóa với các khu vực lân cận. Đã nỗ lực xây dựng xã Phú Nhuận, xã Nhơn Thạnh, xã Bình Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ đi trước, để xứng tầm là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP. Bến Tre tiếp tục năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Quan tâm lãnh đạo, tăng cường tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp; thường xuyên chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở; phân công công việc rõ ràng, cụ thể và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

Thứ hai, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; có trình độ, năng lực thực tiễn ngang tầm nhiệm vụ, có uy tín trong Đảng, trong nhân dân.

Thứ ba, phát huy vai trò, vị thế là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn; xác định phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm; bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để phân công, phân kỳ thực hiện khẩn trương, cụ thể, rõ ràng; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của TP. Bến Tre; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Thứ tư, tiếp tục xác định xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Từ nay đến năm 2025, TP. Bến Tre tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chuẩn đô thị loại I cơ bản đạt trên 70% tiêu chuẩn quy định; hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại I đến năm 2028, bảo đảm lập Đề án đề nghị công nhận đô thị loại I trình Bộ Xây dựng thẩm định để trình Chính phủ công nhận trong năm 2029.

Thứ năm, quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nhất là xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng con người TP. Bến Tre theo 10 giá trị cốt lõi “Yêu nước - Nhân ái - Nghĩa tình - Trung thực - Bản lĩnh - Tự cường - Tự trọng - Trách nhiệm - Hợp tác - Sáng tạo”. Tiếp tục phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, làm tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn.

Thứ sáu, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thoát nghèo bền vững; giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở... Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng khởi, sự sáng tạo, vượt khó của nhân dân để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Thứ bảy, tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong bảo vệ an ninh, trật tự xã hội; theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự, không để phát sinh điểm nóng; bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, môi trường kinh doanh, đầu tư lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Mãi mãi tự hào với truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP. Bến Tre tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, năng động, đổi mới, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu được Đại hội XII Đảng bộ TP. Bến Tre đề ra: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân; huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; nâng chất thành phố văn minh đô thị; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030.

Thành ủy TP. Bến Tre

Theo Báo Đồng Khởi