Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

17/02/2023 - 14:10

Ngày 15-2-2023, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913 - 15-2-2023) - nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương và Bến Tre đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện ý nghĩa. Qua đó, tôn vinh, tri ân những đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ về những cống hiến và các giá trị ý nghĩa mà đồng chí đã để lại cho đời.

A A

Đại biểu lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bến Tre đến viếng, tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Thanh Đồng

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre” đã diễn ra vào sáng ngày 15-2-2023, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức.

Chủ trì hội thảo có GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các cấp, các đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia với gần 50 tham luận đóng góp cho hội thảo. Tại hội thảo, có 12 tham luận được trình bày, khái quát các góc độ và vai trò của đồng chí Huỳnh Tấn Phát như: đồng chí Huỳnh Tấn Phát  - tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Huỳnh Tấn Phát với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên cương vị Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, đồng chí Huỳnh Tấn Phát với công tác trí vận ở miền Nam…

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tham luận được nghiên cứu công phu, đề cập toàn diện, đi sâu phân tích, luận giải, góp phần làm sâu sắc hơn những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời, thể hiện sự kính trọng và tri ân sâu sắc của thế hệ đương thời với đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Hội thảo là buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Qua đó, góp phần tuyên truyền, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trong đó có đồng chí Huỳnh Tấn Phát.           

Kết quả của hội thảo giúp cho cán bộ, đảng viên tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng; đúc rút ra những bài học quý giá về tấm gương tự nguyện dấn thân, cống hiến, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích tập thể lên trên, lên trước lợi ích cá nhân, hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; thiết thực vận dụng vào quá trình công tác và cuộc sống; góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Theo định hướng của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các cơ quan nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu, luận giải, phát hiện và làm rõ những vấn đề mới để bổ sung, làm sâu sắc hơn về cuộc đời, phẩm chất đạo đức cao đẹp và những cống hiến của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với cách mạng Việt Nam. Các cấp ủy Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát bằng hình thức phù hợp. Tập trung tuyên truyền, vận dụng những bài học kinh nghiệm, những di sản, tinh thần cách mạng của đồng chí trong công tác tuyên truyền giác ngộ cách mạng, vận động quần chúng, tập hợp lực lượng; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Trong công tác đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia. Xây dựng nền nghệ thuật kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc…

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát được tổ chức trang trọng

 Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Bến Tre tổ chức.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị -Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội khóa XIII - XIV Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ; các đồng chí bí thư, nguyên bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nơi đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã từng hoạt động và công tác; quý mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre. Thân nhân gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện các lực lượng, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài diễn văn khái quát những đóng góp quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát với sự nghiệp cách mạng và khẳng định những phẩm chất cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Cuộc đời của đồng chí Huỳnh Tấn Phát rực sáng những tình cảm sâu sắc và bao la đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, học tập, noi theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát luôn phấn đấu không ngừng trên hành trình khát vọng: Tổ quốc được độc lập và thống nhất; nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc; nhân loại được sống trong hòa bình và hữu nghị. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cùng nhau ôn lại những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đúc kết những bài học bổ ích cho công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

“Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát mãi là niềm tự hào của tất cả chúng ta, luôn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững vàng, kiên định trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hữu - nguyên Chánh văn phòng Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (từ tháng 3-1961 đến 8-1966), hiện là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đảng ủy Trung ương Cục miền Nam, là người có nhiều năm công tác cùng đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã có những chia sẻ về kỷ niệm với đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Trâm, đảng viên trẻ, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP. Thủ Đức, Bí thư Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đại diện thế hệ trẻ thể hiện tinh thần quyết tâm học tập tấm gương và những phẩm chất cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, tiếp tục ra sức rèn luyện, cống hiến tuổi xuân cho đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã thay mặt tỉnh nhà bày tỏ sự trân trọng những tình cảm, sự quan tâm hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các ngành, các cấp trong tỉnh cùng tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nguyện học tập và noi theo tấm gương của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, tiếp tục đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đồng khởi mới” toàn diện trên các lĩnh vực. Tập trung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhanh và bền vững làm nhiệm vụ trung tâm, quan tâm làm tốt công tác xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại. Kế thừa, bồi đắp, phát huy và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương và đất nước, quyết tâm xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng giàu mạnh, văn minh, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nêu.

Trước khi dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các cấp đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát (xã Châu Hưng, huyện Bình Đại) và đi thăm Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh, thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khanh, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành và khảo sát công trình cầu Rạch Miễu 2 và  một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Đồng Khởi