Trùng tu Văn Xương các

30/06/2021 - 15:38

Ban Quản lý Khu di tích Văn Thánh miếu Vĩnh Long đang tiến hành trùng tu (thay mái ngói, rui, mè và sàn gỗ) Văn Xương các, với kinh phí khoảng 500 triệu đồng.

A A

Công nhân đang sửa chữa Văn Xương các.

Văn Xương các nằm trong khuôn viên của Văn Thánh miếu, dựng xong vào năm 1869. Đây là nơi chứa sách, đọc sách và là nơi ngâm vịnh thơ ca của các văn nhân thi sĩ. Đây cũng là nơi thờ tự một số danh nhân thuở trước và những người có công xây dựng Văn Thánh miếu Vĩnh Long.

Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, Văn Thánh miếu không đánh mất đi nét kiến trúc cổ. Công trình văn hóa này đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991.

Theo HÙNG HẬU (Báo Vĩnh Long)